Uwaga Awaria!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o wstrzymaniu dostaw wody w dniu dzisiejszym (10.02.2022r.) do godziny 12:00 w Obornikach ulica 3 Maja, Kowalska, oraz Ogrodowa. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, Zespół PWiK Oborniki

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI OBORNIKI – I ETAP

W miesiącu styczniu zakończone zostały roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki w rejonie ulicy 11 Listopada i ulicy Staszica oraz w miejscowości Uścikowo (obszar objęty aglomeracją). Realizacja robót budowlanych polegała na ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem dróg na obszarze, na którym takiej infrastruktury jeszcze nie było. Łącznie powstało 6.817 […]

Uwaga awaria!

Uwaga awaria!   Jutro od godziny 08:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody – Oborniki: Szkoła nr 4 im. Unicef, ul. Harcmistrza Jana Miękusa, ul. Kruszki, ul. Droga Leśna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Marii Radziewiczówny.   Za utrudnienia przepraszamy,

Wymiany wodomierzy

Szanowni klienci, informujemy, że pomimo pandemii koronawirusa, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wymiany wodomierzy, których okres legalizacji dobiega końca.   W związku z powyższym stopniowo będziemy wymieniać wodomierze główne w Państwa domach. Wymiana dokonywana jest na koszt Przedsiębiorstwa. Wodomierze służące do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, tzw. podliczniki ogrodowe, wymieniane są  przez klienta na własny koszt, […]

Uwaga przerwa w dostawie wody!

Uwaga AWARIA! Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o wstrzymaniu dostaw wody w dniu dzisiejszym (24.01.2022r.) do godziny 13:00 w miejscowości Łukowo oraz Żerniki. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, Zespół PWiK Oborniki

Uwaga brak wody!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o wstrzymaniu dostaw wody w dniu 24.01.2022 r. w godzinach od 8:00 do 13:00 w następujących miejscowościach: Bogdanowo, Ocieszyn oraz Objezierze. Brak wody spowodowany jest pracami modernizacyjnymi na sieci. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, Zespół PWiK Oborniki

Wymiany wodomierzy

Szanowni klienci, informujemy, że pomimo pandemii koronawirusa, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wymiany wodomierzy, których okres legalizacji dobiega końca.   W związku z powyższym stopniowo będziemy wymieniać wodomierze główne w Państwa domach. Wymiana dokonywana jest na koszt Przedsiębiorstwa. Wodomierze służące do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, tzw. podliczniki ogrodowe, wymieniane są  przez klienta na własny koszt, […]

Uwaga brak wody!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o wstrzymaniu dostaw wody w dniu jutrzejszym (7.01.2022r.) w godzinach od 8:00 do 14:00 Rożnowo od ulicy Dworcowej do Marszewca włącznie. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, Zespół PWiK Oborniki

Uwaga brak wody!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o wstrzymaniu dostaw wody w dniu dzisiejszym (5.01.2022r.) do godziny 13:00 w miejscowości Kowanówko ulice: Głogowa, Tarninowa oraz Wrzosowa. Za utrudnienia przepraszamy,

Informujemy!

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31 grudnia br. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie czynne do godziny 12:00.   Za utrudnienia przepraszamy,   Zespół PWiK