Wymiany wodomierzy w m. Kowanówko, Dąbrówka Leśna przez Zakład Instalacyjny Instal Dor Krzysztof Staniecki

Szanowni klienci,

informujemy, że Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wymiany wodomierzy, których okres legalizacji dobiega końca.

W związku z powyższym stopniowo będziemy wymieniać wodomierze główne w Państwa domach. Wymiana dokonywana jest na koszt Przedsiębiorstwa.

Wodomierze służące do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, tzw. podliczniki ogrodowe, wymieniane są  przez klienta na własny koszt, po otrzymaniu informacji o upływającym terminie legalizacji.

Państwa obowiązkiem jest umożliwienie wymiany wodomierza głównego. Od dnia 15.01.2024 r. wymieniane będą wodomierze główne w m.:

  • Kowanówko,
  • Dąbrówka Leśna,

Aktualnie do wymian wodomierzy upoważniony jest:

  • Pan Krzysztof Staniecki Zakład Instalacyjny Instal Dor Krzysztof Staniecki, tel. kontaktowy 601-552-527,
  • Pan Sławomir Biedny Zakład Instalacyjny Instal Dor Krzysztof Staniecki, tel. kontaktowy 601-552-527,
  • Pan Artur Paluszkiewicz Zakład Instalacyjny Instal Dor Krzysztof Staniecki, tel. kontaktowy 601-552-527,