Usługi

Lp.Nazwa usługiCena netto
1Kamerownie sieci - inspekcja rurociągów 6,00 zł/mb, minimum 200,00 zł/usługa
2Koszenie trawy150,00 zł/godz.
3Usługa Koparką150,00 zł/godz.
4Usługa Minikoparką100,00 zł/godz.
5Wynajem urządzenia WUKO do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (PN-PT)400,00 zł/godz.
6Wynajem urządzenia WUKO do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (sobota)600,00 zł/godz.
7Wynajem urządzenia WUKO do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (ND i święta)800,00 zł/godz.
8Nieuzasadnione wezwanie pogotowia WOD-KAN200,00 zł
9Usługa montażu lub wymiany dodatkowego wodomierza - podlicznika (bez kosztów materiałów)100,00 zł
10Zamknięcie lub otwarcie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy )100,00 zł
11Zamknięcie lub otwarcie sieci dla celów inwestycyjnych 100,00 zł
12Jednorazowe otwarcie hydrantu 100,00 zł
13Robocizna monter wod-kan45 zł/godz.
14Koszty dojazdu dla pojazdów do 3,5 tony - opłata ryczałtowa (dodatkowo doliczana do każdej usługi) na terenie miasta Oborniki 100,00 zł
15Koszty dojazdu dla pojazdów do 3,5 tony - opłata ryczałtowa (dodatkowo doliczana do każdej usługi) poza miastem Oborniki - teren Gminy Oborniki150,00 zł
16Koszty dojazdu dla pojazdów do 3,5 tony - opłata ryczałtowa (dodatkowo doliczana do każdej usługi) poza Gminę Oborniki150,00 zł + 3,00 zł/km poza Gminą Oborniki
17Koszty dojazdu dla pojazdów powyżej 3,5 tony 6,00 zł/km
18Usunięcie awarii na przyłączu Odbiorcy Usługwg. kalkulacji wynikowej
19Wykonanie przyłącza wodociągowego wg. kalkulacji wynikowej
20Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wg. kalkulacji wynikowej
21Montaż i demontaż wodomierza z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy Usługwg. kalkulacji wynikowej
22Sprawdzenie ekspertyza wodomierzawg. kalkulacji wynikowej
 
 
W ramach dodatkowych usług oferujemy na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach, ul. Obrzycka131 usługowe ważenie pojazdów i towarów do 60 ton. Koszt usługi: 40,00 zł netto. 
 
• Udźwig maksymalny wagi – 60 000 kg
• Minimalny zakres ważenia – 400 kg
• Dokładność ważenia – 20 kg
• Wymiary platformy długość – 18 m
• Wymiary platformy szerokość – 3 m
• Dowód ważenia pojazdu lub towaru w postaci wydruku komputerowego.
 

Odbiory techniczne

Awaria sieci wodociągowej

Awaria sieci Kanalizacyjnej

Wywóz nieczystości płynnych

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Obornikach
Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta czynne:
Centrum Rekreacji Oborniki
Sekretariat CRO czynny: