Alarm

994

Usługi

Lp.Rodzaj usługiJ.m.Cena nettoVatCenna bruttoNumer kontaktowy
1Wykonanie przyłącza wodociągowego usł.wg kalkulacji wynikowej665-001-888
2Wykonanie przyłącza kanalizacyjnegousł.wg kalkulacji wynikowej665-001-888
3Usługa Koparkąmth120,0023%147,60665-001-888
4Usługa Minikoparkąmth80,0023%98,40665-001-888
5Montaż i demontaż wodomierzy z przyczyn leżących po stronie odbiorcyusł.wg kalkulacji wynikowej61-29-74-080
6Ponowne podłączenie do sieci wodociągowejusł.90,0023%110,7061-29-74-080
7Sprawdzenie ekspertyza wodomierzausł.wg kalkulacji wynikowej61-29-74-080
9Zamknięcie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy )usł.90,0023%110,70665-001-888
10Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wod-kanusł.150,0023%184,50-
11Zamknięcie lub otwarcie sieci dla celów inwestycyjnychusł.90,0023%110,70665-001-888
12Jednorazowe otwarcie hydrantuusł.90,0023%110,70665-001-888
13Wynajem urządzenia (WUKO duże) do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji od poniedziałku do piątku godz.350,0023%430,50691-888-228
669-444-970
14Wynajem urządzenia (WUKO duże) do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sobota – niedziela - świętagodz.400,0023%492,00691-888-228
669-444-970
15Koszty dojazdukm4,0023%4,92-

Odbiory techniczne

Awaria sieci wodociągowej

Awaria sieci Kanalizacyjnej

Wywóz nieczystości płynnych

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Obornikach
Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta czynne:
Centrum Rekreacji Oborniki
Sekretariat CRO czynny: