Usługi

Dział techniczny

Lp.UsługaJ.m.Cena nettoVatCenna brutto
1Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnejusł.60,008%64,80
2Montaż i demontaż wodomierzy z przyczyn leżących po stronie odbiorcyusł.Montaż i demontaż wodomierzy z przyczyn leżących po stronie odbiorcy
3Ponowne podłączenie do sieci wodociągowejusł.70,0023%86,10
4Sprawdzenie ekspertyza wodomierzausł.wg kalkulacji wynikowej

Dział Inwestycji

Lp.UsługaJ.m.Cena nettoVatCenna brutto
1Wykonanie przyłącza wodociągowegousł.wg kalkulacji wynikowej
2Wykonanie przyłącza kanalizacyjnegousł.wg kalkulacji wynikowej
3Usługa Koparkąmth100,0023%123,00
4Usługa Minikoparkąmth50,0023%61,50
5Koszty dojazdukm2,0023%2,46

Stacja Uzdatniania Wody Oborniki

Lp.UsługaJ.m.Cena nettoVatCenna brutto
1Zamknięcie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy )usł.70,0023%86,10
2Otwarcie przyłącza ( po okresie zimowym lub na życzenie klienta )usł.70,0023%86,10
3Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wod-kanusł.70,0023%86,10
4Zamknięcie lub otwarcie sieci dla celów inwestycyjnychusł.70,0023%86,10
5Jednorazowe otwarcie hydrantuusł.70,0023%86,10
6Usługa pompągodz.100,0023%123,00
7Usługa agregatemgodz.100,0023%123,00
8Koszty dojazdukm2,0023%2,46

Oczyszczalnia Ścieków Oborniki

Lp.UsługaJ.m.Cena nettoVatCenna brutto
1Wynajem urządzenia ( WUKO małe ) do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacjigodz.110,0023%135,30
2Podlewanie terenów zielonychmth45,0023%55,35
3Usługa Ciągnikiemmth58,0023% 71,34
4Koszty dojazdukm2,0023%2,46

Sekretariat

Lp.UsługaJ.m.Cena nettoVatCenna brutto
1Usługa KSERO A4str.0,3023%0,37
2Usługa KSERO A3str.0,6023%0,74

Odbiory techniczne

Awaria sieci wodociągowej

Awaria sieci Kanalizacyjnej

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Obornikach
Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta czynne:
Centrum Rekreacji Oborniki
Sekretariat CRO czynny: