Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Obornikach
Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

czynne:

ePUAP:

Dział Produkcji Wody 

Oczyszczalnia Ścieków Oborniki
Centrum Rekreacji Oborniki
Sekretariat CRO czynny:
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Tomasz Więckowski

PRACOWNICY

Tomasz Augustyn
tel.: 61 29-61-502

Beata Starosta
Asystentka Zarządu
tel.: 61 29-61-502
tel. kom.: 607 601 439
email: sekretariat@pwik-oborniki.pl

Dominika Białachowska
Kierownik Działu Technicznego
tel.: 61 29-74-080
tel. kom.: 887 159 999
email: dominika.bialachowska@pwik-oborniki.plPaweł Gruszewski
Specjalista d/s. technicznych, Magazynier
tel.: 61-29-74-080
tel. kom.: 609 555 993
email: pawel.gruszewski@pwik-oborniki.pl

Sławomir Orlik
Kierownik d/s. Inwestycji i Zakupów, eksploatacji sieci wodociągowej
tel.: 61 29-74-080
tel. kom.: 665-001-888
email: slawomir.orlik@pwik-oborniki.plAgnieszka Skowrońska
Specjalista d/s. Wdrażania Projektów
tel.: 61 29-74-080
email: agnieszka.skoworonska@pwik-oborniki.pl

Michał Bogacz
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
tel.:61 29 74 074
tel. kom.: 661 222 858
email: jrp@pwik-oborniki.pl
email: jrp.kierownik@pwik-oborniki.pl
 

Dawid Łabusiński
Księgowy
tel.: 61 29 74 057
email: jrp.ksiegowosc@pwik-oborniki.pl
 

Agnieszka Skowrońska
Specjalista d/s. Wdrażania Projektów
tel.: 61 29-74-080
email: jrp.administracja@pwik-oborniki.pl

Dariusz Łukaszewski
Kierownik działu produkcji wody
tel.: 61 29-74-073
tel. kom.: 661-888-799
email: dariusz.lukaszewski@pwik-oborniki.plKatarzyna Krysztofiak
Technolog Uzdatniania Wody
tel.: 61 29-74-073
tel. kom.: 665-001-887
email: katarzyna.krysztofiak@pwik-oborniki.pl

Barbara Ciesielska
Kierownik Oczyszczalni
tel. kom.: 665-666-141
email: barbara.ciesielska@pwik-oborniki.plMichał Klupczyński

Kierownik Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej
tel. kom.: 691 888 228
email: michal.klupczynski@pwik-oborniki.pl

Artur Wójcik
Kierownik Centrum Rekreacji Oborniki
tel.: 61-29-74-082
tel. kom.: 887-169-999
email: artur.wojcik@pwik-oborniki.pl


Michał Nowak
Referent d/s. Administracyjnych
tel. kom. 661-999-508
email: michal.nowak@pwik-oborniki.pl


Kasa Pływalni/Strefa Spa
Anna Drożdzyńska
Magdalena Klose
Małgorzata Balcerowiak

Natalia Stelmaszczyk
Paulina Filipiak

tel. 61-29-74-083
tel. kom. 887-149-999


Bowling/Sala Konferencyjna
Paulina Filipiak
Hubert Kempiński


tel.: 61-29-74-084
tel. kom. 885-999-015
email: bowling@pwik-oborniki.pl


Squash

tel.:(61) 29 74 083

tel. kom.: 887 149 999

Magdalena Gruszewska
Główny Księgowy
tel.: 61 29-74-081
email: magdalena.gruszewska@pwik-oborniki.pl


 

Ewa Sołtysiak-Kus
Księgowa
tel.: 61 29-74-072
email: ewa.soltysiak-kus@pwik-oborniki.pl


 

Dawid Łabusiński
Księgowy
tel.: 61 29-74-057
email: jrp.techniczny@pwik-oborniki.pl

Adrian Adamczak
Kierownik Działu Rozliczeń i Windykacji
tel.: 61 29-74-079
tel. kom.: 663 223 593
email: adrian.adamczak@pwik-oborniki.pl


Agata Borowiak
Specjalista ds. Windykacji
tel.: 61 29-74-079
tel. kom.: 885 555 323
email: agata.borowiak@pwik-oborniki.pl


Marcin Kaczmarek
Inkasent
tel. kom.: 665 001 886
email: marcin.kaczmarek@pwik-oborniki.pl


Dariusz Kaczmarek
Inkasent
tel. kom.: 697 222 454
email: dariusz.kaczmarek@pwik-oborniki.pl

 

Bogumiła Łukomska
Specjalista d/s. Kadr i Płac
tel.: 61 29-74-072
email: kadry@pwik-oborniki.pl

Joanna Bukowska
Specjalista ds. Promocji i Marketingu
tel. kom.: 665-001-885
email: joanna.bukowska@pwik-oborniki.pl