Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Obornikach
Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

czynne:

ePUAP:

Dział Produkcji Wody 

Oczyszczalnia Ścieków Oborniki
Centrum Rekreacji Oborniki
Sekretariat CRO czynny:

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Koordynator ds Cyberbezpieczeństwa
Tomasz Więckowski

PRACOWNICY

Krzysztof Nowacki
tel.: 61 29 61 502
email: krzysztof.nowacki@pwik-oborniki.pl

Dawid Łabusiński 
tel.: 61 29 74 078
email: jrp.techniczny@pwik-oborniki.pl

Joanna Bukowska
Asystentka Zarządu
tel.: 61 29 61 502
tel. kom.: 607 601 439
email: sekretariat@pwik-oborniki.pl

Michał Bogacz
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
tel.: 61 29 74 074
tel. kom.: 661 222 858
email: jrp@pwik-oborniki.pl
email: jrp.kierownik@pwik-oborniki.pl


Agnieszka Skowrońska
Specjalista d/s. Wdrażania Projektów
tel.: 61 29 74 080
email: jrp.administracja@pwik-oborniki.pl


Dawid Łabusiński
Księgowy
tel.: 61 29 74 078
email: jrp.techniczny@pwik-oborniki.pl

Dominika Białachowska
Kierownik Działu Technicznego
tel.: 61 29 74 080
tel. kom.: 887 159 999
email: dominika.bialachowska@pwik-oborniki.pl


Paweł Gruszewski
Specjalista d/s. Technicznych, Magazynier
tel.: 61 29 74 080
tel. kom.: 609 555 993
email: pawel.gruszewski@pwik-oborniki.pl

Beata Starosta
Specjalista d/s. Zarządzania i Monitoringu Sieci wod-kan
tel.: 61 29 74 078
email: beata.starosta@pwik-oborniki.pl

Sławomir Orlik
Kierownik d/s. Inwestycji i Zakupów, Eksploatacji Sieci Wodociągowej
tel.: 61 29 74 080
tel. kom.: 665-001-888
email: slawomir.orlik@pwik-oborniki.pl


Agnieszka Skowrońska
Specjalista d/s. Wdrażania Projektów
tel.: 61 29 74 080
email: agnieszka.skoworonska@pwik-oborniki.pl

Sławomir Orlik
Kierownik d/s. Inwestycji i Zakupów, Eksploatacji Sieci Wodociągowej
tel.: 61 29 74 080
tel. kom.: 665 001 888
email: slawomir.orlik@pwik-oborniki.pl

Dariusz Łukaszewski
Kierownik Działu Produkcji Wody
tel. kom.: 661 888 799
email: dariusz.lukaszewski@pwik-oborniki.pl


Katarzyna Krysztofiak
Technolog Uzdatniania Wody
tel. kom.: 665 001 887
email: katarzyna.krysztofiak@pwik-oborniki.pl

Barbara Ciesielska
Kierownik Oczyszczalni
tel. kom.: 665 666 141
email: barbara.ciesielska@pwik-oborniki.pl

Michał Klupczyński
Kierownik Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej
tel. kom.: 691 888 228
email: michal.klupczynski@pwik-oborniki.pl

Ryszard Stelmaszczyk
Kierownik Centrum Rekreacji Oborniki
tel. kom.: 887 169 999
email: ryszard.stelmaszczyk@pwik-oborniki.pl


Michał Nowak
Referent d/s. Administracyjnych
tel. kom. 661 999 508
email: michal.nowak@pwik-oborniki.pl


Kasa Pływalni/Strefa Spa/Squash

Małgorzata Balcerowiak
Anna Drożdzyńska
Paulina Filipiak
Aleksandra Piasecka

tel. 61 29 74 083
tel. kom. 887 149 999


Bowling/Sala Konferencyjna

Paulina Filipiak
Natalia Świrko 

tel. kom. 885 999 015
email: bowling@pwik-oborniki.pl

Magdalena Gruszewska
Główny Księgowy
tel.: 61 29 74 081
email: magdalena.gruszewska@pwik-oborniki.pl


Ewa Sołtysiak-Kus
Księgowa
tel.: 61 29 74 072
email: ewa.soltysiak-kus@pwik-oborniki.pl


Dawid Łabusiński
Księgowy
tel.: 61 29 74 078
email: jrp.techniczny@pwik-oborniki.pl

Adrian Adamczak
Kierownik Działu Rozliczeń i Windykacji
tel.: 61 29 74 079
tel. kom.: 663 223 593
email: adrian.adamczak@pwik-oborniki.pl


Agata Borowiak
Specjalista d/s. Rozliczeń i Windykacji
tel.: 61 29 74 079
tel. kom.: 885 555 323
email: agata.borowiak@pwik-oborniki.pl


Marcin Kaczmarek
Inkasent
tel. kom.: 665 001 886
email: marcin.kaczmarek@pwik-oborniki.pl


Dariusz Kaczmarek
Inkasent
tel. kom.: 697 222 454
email: dariusz.kaczmarek@pwik-oborniki.pl

Bogumiła Łukomska
Specjalista d/s. Kadr i Płac
tel.: 61 29 74 072
email: kadry@pwik-oborniki.pl