Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Obornikach
Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

czynne:

ePUAP:

Dział Produkcji Wody 

Oczyszczalnia Ścieków Oborniki

Wywóz nieczystości płynnych 

Centrum Rekreacji Oborniki
Sekretariat CRO czynny:

Centrum Rekreacji i Obiekty Sportowe Oborniki 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Koordynator ds. Cyberbezpieczeństwa
Tomasz Więckowski

PRACOWNICY

Dawid Łabusiński 
tel.: 61 29 74 078
email: jrp.techniczny@pwik-oborniki.pl

Adrian Adamczak
Kierownik działu obsługi klienta, koordynator ds. informatyzacji 
tel.: 61 29 74 079
tel. kom.: 663 223 593
email: adrian.adamczak@pwik-oborniki.pl


Justyna Trzęsimiech
Referent ds. obsługi sekretariatu
tel.: 61 29 61 502
tel.: 61 29 60 782
tel. kom.: 607 601 439
email: sekretariat@pwik-oborniki.pl


Agata Borowiak
Koordynator ds. windykacji, Specjalista ds. rozliczeń
tel.: 61 29 74 079
tel. kom.: 885 555 323
email: agata.borowiak@pwik-oborniki.pl


Beata Starosta
Specjalista ds. obsługi klienta, Specjalista ds. GIS
tel.: 61 29 74 079
email: beata.starosta@pwik-oborniki.pl


Agnieszka Skowrońska
Specjalista ds. obsługi klienta, Specjalista ds. wdrażania projektów
tel.: 61 29 74 079
email: jrp.administracja@pwik-oborniki.pl


Marcin Kaczmarek
Specjalista ds. rozliczeń 
tel. kom.: 665 001 886
email: marcin.kaczmarek@pwik-oborniki.pl


Dariusz Kaczmarek
Specjalista ds. rozliczeń
tel. kom.: 697 222 454
email: dariusz.kaczmarek@pwik-oborniki.pl

Dominika Białachowska
Kierownik działu techniczno-organizacyjnego
tel.: 61 29 74 080
tel. kom.: 887 159 999
email: dominika.bialachowska@pwik-oborniki.pl


Paweł Gruszewski
Specjalista ds. technicznych, magazynier
tel.: 61 29 74 080
tel. kom.: 609 555 993
email: pawel.gruszewski@pwik-oborniki.pl

Michał Bogacz
Kierownik jednostki realizującej projekt
tel.: 61 29 74 074
tel. kom.: 661 222 858
email: jrp@pwik-oborniki.pl
email: jrp.kierownik@pwik-oborniki.pl


Agnieszka Skowrońska
Specjalista ds. wdrażania projektów
tel.: 61 29 74 080
email: jrp.administracja@pwik-oborniki.pl


Dawid Łabusiński
Specjalista ds. księgowości, analiz i rozliczania inwestycji
tel.: 61 29 74 078
email: jrp.techniczny@pwik-oborniki.pl

Sławomir Orlik
Kierownik ds. inwestycji i zakupów,  eksploatacji sieci wodociągowej
tel.: 61 29 74 080
tel. kom.: 665-001-888
email: slawomir.orlik@pwik-oborniki.pl

Dariusz Łukaszewski
Kierownik działu produkcji wody
tel. kom.: 661 888 799
email: dariusz.lukaszewski@pwik-oborniki.pl


Katarzyna Krysztofiak
Technolog uzdatniania wody
tel. kom.: 665 001 887
email: katarzyna.krysztofiak@pwik-oborniki.pl

Barbara Ciesielska
Kierownik oczyszczalni
tel. kom.: 665 666 141
email: barbara.ciesielska@pwik-oborniki.pl


Agata Ciesielska
Referent ds. kanalizacji
tel. kom.: 691 888 228
email: wywozy@pwik-oborniki.pl

Piotr Kucharski
Kierownik ds. sportowych
tel. kom.: 698 678 504
email: piotr.kucharski@pwik-oborniki.pl

Artur Wójcik
Kierownik Pływalni 
tel. kom.: 668 013 531
email: artur.wojcik@pwik-oborniki.pl


Justyna Cieśla
Referent ds. administracyjnych
tel. kom. 887 169 999
email: justyna.ciesla@pwik-oborniki.pl


Kasa Pływalni/Strefa Spa/Grota Solna

Małgorzata Balcerowiak
Anna Drożdzyńska
Agnieszka Kujawa

Natalia Stelmaszczyk

tel. 61 29 74 083
tel. kom. 887 149 999

Sebastian Kolibabka
Kierownik Gastronomi i Kateringu 
tel. kom. 669 888 220

Michał Nowak
Kierownik Bistro Bowling Bar
tel. kom. 661 999 508
email: michal.nowak@pwik-oborniki.pl


Justyna Cieśla
Referent ds. administracyjnych
tel. kom. 887 169 999
email: justyna.ciesla@pwik-oborniki.pl


Bistro Bowling Bar 

Zanna Goślińska
Specjalista ds. bowlingu i małej gastronomi, Koordynator ds. urodzinek
tel. kom. 885 999 015
email: bowling@pwik-oborniki.pl


Marta Andrzejczak
Paulina Filipiak
Ilona Jagodzińska

Zuzanna Kaźmierczak
Obsługa bowlingu i małej gastronomii 

Magdalena Gruszewska
Główny księgowy
tel.: 61 29 74 081
email: magdalena.gruszewska@pwik-oborniki.pl


Ewa Sołtysiak-Kus
Księgowa
tel.: 61 29 74 072
email: ewa.soltysiak-kus@pwik-oborniki.pl


Dawid Łabusiński
Księgowy, Specjalista ds. księgowości, analiz i rozliczania inwestycji, Prokurent
tel.: 61 29 74 078
email: jrp.techniczny@pwik-oborniki.pl

Bogumiła Łukomska
Specjalista ds. kadr i płac
tel.: 61 29 74 072
email: kadry@pwik-oborniki.pl