PWIK w Obornikach Sp. z o.o. wprowadza usługę odbioru nieczystości ciekłych wg. harmonogramu

Harmonogram i cennik odbioru ścieków dowożonych od dnia 01.02.2024 r.

Odbiory można zgłaszać:

  • pod nr telefonu 691 888 228,
  • na adres mailowy wywozy@pwik-oborniki.pl,
  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej Zleceniobiorcy (adres strony www.pwik-oborniki.pl),

 

UWAGA: ODBIORÓW ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM NIE MOŻNA ZGŁASZAĆ POPRZEZ APLIKACJĘ SZAMBO.ONLINE

 

Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy z tytułu wykonanej usługi stanowić będzie iloczyn m3 odebranych nieczystości ciekłych oraz jednostkowej stawki. Rozliczenie należności z tytułu odebranych nieczystości ciekłych nastąpi na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę dokumentu księgowego. Należność za odebrane nieczystości ciekłe Zleceniodawca będzie zobowiązany zapłacić gotówką lub kartą płatniczą w dniu wykonania usługi.

HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH WG MIEJSCOWOŚCI: