Informujemy!

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 czerwca br. (piątek) biuro PWiK w Obornikach Sp. z o.o. będzie nieczynne.   Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga awaria!

Uwaga AWARIA! Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o wstrzymaniu dostaw wody w dniu dzisiejszym (31.05.2022r.) w miejscowości Lulin do godziny 11:00. Brak wody spowodowany jest pracami modernizacyjnymi na sieci. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, Zespół PWiK Oborniki

Wymiany Wodomierzy

Szanowni klienci, informujemy, że pomimo pandemii koronawirusa, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wymiany wodomierzy, których okres legalizacji dobiega końca.   W związku z powyższym stopniowo będziemy wymieniać wodomierze główne w Państwa domach. Wymiana dokonywana jest na koszt Przedsiębiorstwa. Wodomierze służące do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, tzw. podliczniki ogrodowe, wymieniane są  przez klienta na własny koszt, […]

Kolejne zwiększenie dofinansowania z Unii Europejskiej

W obecności Burmistrza Obornik Tomasza Szramy, Prezes Zarządu Tomasz Augustyn podpisał umowę na rozszerzenie realizowanego przez spółkę projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”  dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Całkowita wartość projektu wzrosła o dodatkowe 2.395.708,15 zł i obecnie […]

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Na zakończenie przedstawimy film promocyjny przedstawiający w skrócie realizację wszystkich zadań inwestycyjnych.

Uwaga awaria!

Uwaga AWARIA! Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o wstrzymaniu dostaw wody w dniu dzisiejszym (23.02.2022r.) do godziny 14:00 w Dąbrówce Leśnej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, Zespół PWiK Oborniki

Uwaga przerwa w dostawie wody!

Uwaga! Przerwa w dostawie wody w dniu 17.02.2022 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 w następujących miejscowościach: Urbanie, Popówko, Osowo, Sycyn, Popowo oraz Wychowaniec.   Za utrudnienia przepraszamy,   Zespół PWiK Oborniki

Uwaga Awaria!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje o wstrzymaniu dostaw wody w dniu dzisiejszym (10.02.2022r.) do godziny 12:00 w Obornikach ulica 3 Maja, Kowalska, oraz Ogrodowa. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, Zespół PWiK Oborniki