Informacje o firmie
Informacje dla Klienta
Planowe wyłaczenia
PROW, WRPO, WFOŚiGW

Aktualności

PWiK Oborniki

Gmina Oborniki jeszcze kilkadziesiąt lat temu była w niewielkim stopniu zwodociągowana i skanalizowana.

Jesteśmy partnerem

Oczyszczalnia Ścieków w Obornikach

Jesteśmy partnerem

Centrum Rekreacji Oborniki

Odbiory techniczne

Awaria sieci wodociągowej

Awaria sieci Kanalizacyjnej

Wywóz nieczystości płynnych