Taryfy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Obornikach informuje, że zgodnie z  art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) w dniu 13 grudnia 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja (Decyzja PO.RZT.70.99.2023/D/FK) zatwierdzająca taryfę dla za zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Oborniki na okres 3 lat.

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki

Taryfa wejdzie w życie z dniem 21 grudnia 2023 r.

Szczegóły znajdą Państwo w poniżej:

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ:

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług

W1

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W2

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W3

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W4

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W5

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W6

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W7

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W8

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W9

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W10

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W11

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W12

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W13

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W14

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W15

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W16

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W17

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W18

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W19

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W20

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W21

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W22

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W23

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W24

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W25

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W26

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W27

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W28

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W29

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W30

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W31

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W32

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W33

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

W34

Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

W35

Odbiorca usług – gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana  w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, która otrzymuje fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

 

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:

a)    woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o której mowa w art. 274 pkt 4 Prawa wodnego;

b)    woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w art. 274 pkt 2 Prawa wodnego, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa w lit. a powyżej.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług

K1

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K2

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

K3

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K4

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

K5

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K6

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

K7

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K8

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

K9

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K10

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

K11

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K12

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

K13

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K14

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K15

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

K16

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K17

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K18

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

K19

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K20

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K21

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

K22

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K23

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

K24

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K25

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K26

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K27

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K28

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

K29

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny

K30

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny

Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ:


 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:


Do cen i stawek opłat abonamentowych netto podanych w powyższych tabelach, dolicza się aktualnie obowiązujący podatek VAT. Ceny i stawki brutto zostały wyliczone w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia wniosku – 8%.

 

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Tabela 1. Wartości graniczne dla wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Dopuszczalna wartość

1.

2.

3.

4.

1.

Temperatura

°C

35

2.

Odczyn
pH

6,5 – 9,5

3.

Chemiczne
zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

mg O2/l

2000

4.

Pięciodobowe
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

1000

5.

Zawiesina
ogólna

mg/l

1000

6.

Fosfor
ogólny

mg P/l

25

7.

Azot
azotynowy

mg NNO2/l

10

8.

Azot
amonowy

mg NNH4/l

200

9.

Węglowodory
ropopochodne

mg/l

15

10.

Cynk

mg Zn/l

5

11.

Chrom
ogólny

mg Cr/l

1

12.

Kadm

mg Cd/l

0,4 (średnia dobowa)

0,2 (średnia miesięczna)

13.

Miedź

mg Cu/l

1

14.

Ołów

mg Pb/l

1

15.

Rtęć
– dla Innych zakładów

mg Hg/l

0,06 (średnia dobowa)

0,03 (średnia miesięczna)

16.

Nikiel

mg Ni/l

1

 

Tabela 2. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Jednostkowa stawka
opłaty netto

Jednostkowa stawka
opłaty

brutto

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Temperatura

 

Za ścieki, których temperatura przekracza
dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C – za każdy stopień przekroczenia

0,75 zł

0,81 zł

Za ścieki, których temperatura przekracza
dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej – za każdy stopień przekroczenia

1,52 zł

1,64 zł

2.

Odczyn pH

 

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej
albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH

1,52 zł

1,64 zł

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej
albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH

3,80 zł

4,10 zł

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej
albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH

7,59 zł

8,20 zł

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej
albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH

14,70 zł

14,70 zł

3.

Chemiczne
zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

zł / kg

18,22 zł

19,68 zł

4.

Pięciodobowe
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

zł / kg

30,32 zł

32,75 zł

5.

Zawiesina ogólna

zł / kg

5,62 zł

6,07 zł

6.

Fosfor ogólny

zł / kg

30,32 zł

32,75 zł

7.

Azot azotynowy

zł / kg

30,32 zł

32,75 zł

8.

Azot amonowy

zł / kg

30,32 zł

32,75 zł

9.

Węglowodory ropopochodne

zł / kg

530,71 zł

573,17 zł

10.

Cynk

zł / kg

796,13 zł

859,82 zł

11.

Chrom ogólny

zł / kg

796,13 zł

859,82 zł

12.

Kadm

zł / kg

1326,83 zł

1 432,98 zł

13.

Miedź

zł / kg

994,76 zł

1 074,34 zł

14.

Ołów

zł / kg

994,76 zł

1 074,34 zł

15.

Rtęć

zł / kg

1326,83 zł

1 432,98 zł

16.

Nikiel

zł / kg

994,76 zł

1 074,34 zł

 Do stawek opłat netto podanych w powyższej tabeli, dolicza się aktualnie obowiązujący podatek VAT. Stawki brutto zostały wyliczone w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia wniosku – 8%.

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

1)        Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2)        Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego odbywa się na podstawie:

a)        kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i dokonywanych w ich trakcie pomiarów,

b)  pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, obowiązany do dokonania takich pomiarów.

3)        Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT (aktualną stawkę).

4)   Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczana będzie w oparciu o ilość ścieków wprowadzoną do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość ścieków określana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej z odbiorcą usług.

5)   Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.

6)        Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

a)  dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,

b)        dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez odbiorcę usług laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniu pobrania prób ścieków, a nadto jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji, przy zachowaniu określonych w pkt 8 warunków dotyczących możliwości odczytu urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – wodomierza głównego.

7)        W zakresie nieuregulowanym w taryfie, przy stosowaniu opłat za przekroczenie stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2501).

8)    Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. O zamiarze przeprowadzenia kontroli (rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku – wodomierza głównego). O wynikach kontroli odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

9)   W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę według przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli.

 

Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków:

1)        Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 z późn. zm.), w szczególności po powiadomieniu odbiorcy usług z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem.

2)        Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, a w przypadku braku określenia takiego miejsca w umowie, w miejscu ustalonym na zasadach wskazanych w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 z późn. zm.).

3)        Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywać się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W przypadku stosowania urządzeń do automatycznego poboru próbek plombowanie oraz odplombowanie urządzenia odbywają się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług. Nieobecność przedstawiciela odbiorcy usług nie stanowi przeszkody dla pobrania prób ścieków przemysłowych, pod warunkiem, że został zawiadomiony o kontroli i prawie wyznaczenia przedstawiciela i z tegoż prawa nie skorzystał.

4)        Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5)        W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliżej usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole. Zmianę akceptuje odbiorca usług lub jego upoważniony przedstawiciel obecny przy poborze, podpisując protokół. Nieobecność Odbiorcy usług lub przedstawiciela odbiorcy usług nie stanowi przeszkody dla pobrania prób ścieków przemysłowych na zasadach określonych niniejszym punktem, pod warunkiem, że został zawiadomiony o kontroli i prawie wyznaczenia przedstawiciela i z tegoż prawa nie skorzystał.

6)        O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje w formie pisemnej odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 10 dni od daty zakończenia kontroli.

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

1)        Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzenia taryfowego.

2)        Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

3)        Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego,
a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w odrębnych przepisach prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody – Dz.U. Nr 8, poz. 70).

4)        Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

5)        W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

6)        Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

7)        Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z wysokości tej stawki są regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

8)        Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

9)        Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

10)     W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

11)     W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

12)     Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.

13)     W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

14)     Gmina obciążana jest na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za porób wód na cele, o których mowa w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe określa regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W dniu 28 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej nr LXXIV (74) planowane jest podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (gospodarswa domowe).

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Obornikach ustala się dopłatę  do ceny 1 m3 ścieków w zakresie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków – dla taryfowych grup odbiorców usług: K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30 zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług określonych decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2023 roku zatwierdzającej ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (PO.RZT.70.99.2023/D/FK).

Dopłata wynosi: 0,52 zł netto do 1 m3 odprowadzanych ścieków+ podatek VAT.

Dopłata będzie obowiązywała w okresie od dnia 21 grudnia 2023 roku do dnia 21 grudnia 2024 roku.