Taryfy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że decyzją nr PO.RET.070.237.2.2018 Organu Regulacyjnego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie obecne taryfy ulegają zmianie od dnia 06 czerwca 2018 r. Szczegóły znajdą Państwo poniżej:

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Stosownie do przeprowadzonej analizy kosztów, w tym uwzględniając sposób rozliczeń za świadczone usługi, dokonano podziału odbiorców usług na trzydzieści pięć taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz trzydzieści taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców usług

Tabela 1 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Domowe:

symbol taryfowej grupy odbiorcówzakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy usług, cel na jaki pobierana jest woda oraz rodzaj otrzymywanej przez odbiorcę fakturypodstawa rozliczeńokres rozliczeniowy
W1
W2
W3
Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnejryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
W4
W5
W6
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą papierowąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
W7
W8
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą papierowąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
2 miesiące
2 miesiące
W9
W10
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą papierowąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
2 miesiące
2 miesiące
W11
W12
W13
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z e-fakturąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
W14odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z e-fakturą wodomierz główny2 miesiące
W15odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z e-fakturąwodomierz główny2 miesiące

Tabela 2 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przemysł farmaceutyczno – spożywczy:

W16odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z fakturą papierowąwodomierz główny1 miesiąc
W17odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z fakturą papierowąwodomierz główny 1 miesiąc
W18 odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z fakturą papierową wodomierz główny2 miesiące
W19odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z fakturą papierową wodomierz główny2 miesiące
W20odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z e-fakturąwodomierz główny 1 miesiąc
W21odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z e-fakturą wodomierz główny1 miesiąc

Tabela 3 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Pozostali Odbiorcy:

W22
W23
W24
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierowąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
W25
W26
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierowąwodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
W27 odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierowąwodomierz główny2 miesiące
W28odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierowąwodomierz główny2 miesiące
W29
W30
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturąwodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
W31
W32
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturąwodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
W33odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturąwodomierz główny2 miesiące
W34odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturąwodomierz główny2 miesiące
W35woda pobierana na cele p.poż-1 miesiąc

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:

 1. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) ? woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
 2. woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych ? woda do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 3. woda przeznaczona do pozostałych celów ? woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca woda przeznaczoną do celów, o których mowa w pkt a)-b)

Tabela 4 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Gospodarstwa Domowe:

symbol taryfowej grupy odbiorcówzakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy usług, cel na jaki pobierana jest woda oraz rodzaj otrzymywanej przez odbiorcę fakturypodstawa rozliczeńokres rozliczeniowy
K1
K2
K3
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą papierowąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
K4
K5
K6
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą papierowąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
K7
K8
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą papierowąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
2 miesiące
2 miesiące
K9
K10
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą papierowąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
2 miesiące
2 miesiące
K11odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z e-fakturąryczałt (przeciętne normy zużycia) 1 miesiąc
K12
K13
K14
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z e-fakturąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
K15odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z e-fakturąwodomierz główny2 miesiące

Tabela 5 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Pozostali Odbiorcy:

K16
K17
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierową wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
K18
K19
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierowąwodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
K20
K21
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierowąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
2 miesiące
2 miesiące
K22odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą papierowąwodomierz główny2 miesiące
K23
K24
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturąwodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
K25odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturąwodomierz główny 2 miesiące
K26odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z e-fakturąwodomierz główny2 miesiące

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK

Taryfy zawierają następujące ceny i stawki opłat.

 • W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
 • cenę za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza lokalowego bądź w oparciu o przeciętne normy zużycia wody;
 • stawkę opłaty abonamentowej w złotówkach na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
 • W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
 • cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, wodomierza lokalowego lub jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
 • stawkę opłaty abonamentowej w złotówkach na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
 • stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosownej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych
 • Stawki opłat abonamentowych skalkulowane zostały na podstawie kosztów:
 • utrzymania w gotowości odpowiednio urządzeń wodociągowych albo kanalizacyjnych,
 • odczytu wodomierzy,
 • rozliczania należności za wodę lub za ścieki.

Koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych nie zostały uwzględnione w stawce opłaty abonamentowej dla grup odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych (grupy W3, W6, W13, W24, W26, W 30, W32, K 3, K6, K14, K21, K23, K28) zgodnie z §13 ust. 4 rozporządzenia.
Koszty odczytu wodomierzy nie zostały uwzględnione w stawce opłaty abonamentowej dla grup odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (grupy W1, W 4, W9, W11, W22, K1 K4, K7, K9, K11, K12, K24) zgodnie z §13 ust. 5 rozporządzenia.

Ceny i stawki opłat

Tabela 6 Ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

od 1 do 12 miesiącaod 13 do 24 miesiącaod 25 do 36 miesiącaod 1 do 36 miesiąca
grupa cena netto [zł/m3] cena netto [zł/m3]cena netto [zł/m3] stawka opłaty abonamentowej netto [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]
W13,994,044,124,87
W23,994,044,127,69
W33,994,044,126,02
W43,994,044,123,27
W53,994,044,124,68
W63,994,044,123,01
W73,994,044,126,54
W83,994,044,129,36
W93,994,044,124,94
W103,994,044,126,35
od 1 do 12 miesiącaod 13 do 24 miesiącaod 25 do 36 miesiącaod 1 do 36 miesiąca
grupa cena netto [zł/m3] cena netto [zł/m3]cena netto [zł/m3] stawka opłaty abonamentowej netto [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]
W113,994,044,122,32
W123,994,044,123,10
W133,994,044,122,06
W143,994,044,127,46
W153,994,044,125,40
W164,014,064,138,21
W174,014,064,135,07
W184,014,064,1310,15
W194,014,064,137,02
W204,014,064,136,31
W214,014,064,134,12
W224,034,084,165,39
W234,034,084,168,21
W244,034,084,166,27
W254,034,084,165,07
W264,034,084,163,13
W274,034,084,1610,15
W284,034,084,167,02
W294,034,084,166,31
W304,034,084,164,37
W314,034,084,164,12
W324,034,084,162,30
W334,034,084,168,25
W344,034,084,166,07
W354,034,084,16----------
Tabela 7 Ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
od 1 do 12 miesiącaod 13 do 24 miesiącaod 25 do 36 miesiącaod 1 do 36 miesiąca
grupa cena netto [zł/m3] cena netto [zł/m3]cena netto [zł/m3] stawka opłaty abonamentowej netto [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]
K19,7810,1710,254,87
K29,7810,1710,257,69
K39,7810,1710,256,02
K49,7810,1710,253,27
K59,7810,1710,254,68
K69,7810,1710,253,01
K79,7810,1710,256,54
K89,7810,1710,259,36
K99,7810,1710,254,94
K109,7810,1710,256,35
K119,7810,1710,252,97
K129,7810,1710,252,32
K139,7810,1710,253,10%
K149,7810,1710,252,06
K159,7810,1710,255,40
K169,7810,1710,258,21
K179,7810,1710,256,27
K189,7810,1710,255,07
K199,7810,1710,253,13
K209,7810,1710,257,33
K219,7810,1710,2510,15
K229,7810,1710,257,02
K239,7810,1710,254,12
K249,7810,1710,252,30
K259,7810,1710,258,25
K269,7810,1710,256,07
STAWKA OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD WYKORZYSTANIA PRZEPUSTOWOŚCI OCZYSZCZALNI, STOSOWNEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ORAZ UZYSKIWANEGO STOPNIA REDUKCJI ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ I SPOSOBU STOSOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH I GRUPA WSKAŹNIKÓW
wskaźnikNajwyższa dopuszczalna wartość
[mg/dm3]*
Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji netto [zł/m3]
od 1 do 12
miesiąca
od 13 do 24
miesiąca
od 25 do 36
miesiąca
BZT560014,6715,2615,38
ChZT170014,6715,2615,38
Zawiesina ogólna90014,6715,2615,38
Azot amonowy20014,6715,2615,38
Fosfor ogólny1614,6715,2615,38
Chlorki100014,6715,2615,38
Siarczany50014,6715,2615,38
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym10024,4525,4325,63
Substancje powierzchniowo czynne anionowe1524,4525,4325,63
Substancje powierzchniowo2024,4525,4325,63
czynne niejonowe
II GRUPA WSKAŻNIKÓW
wskaźnikNajwyższa dopuszczalna wartość
[mg/dm3]*
Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji netto [zł/m3]
od 1 do 12
miesiąca
od 13 do 24
miesiąca
od 25 do 36
miesiąca
Chrom ogólny1,014,6715,2615,38
Miedź1,014,6715,2615,38
Ołów1,014,6715,2615,38
Cynk5,014,6715,2615,38
Nikiel1,014,6715,2615,38
Rtęć0,114,6715,2615,38
Kadm0,414,6715,2615,38
Fenole lotne
(indeks fenolowy)
1524,4525,4325,63
Węglowodory ropopochodne1524,4525,4325,63

*na postawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
(Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964)
Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 • Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 • Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie:
 • kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo i dokonywanych w ich trakcie pomiarów,
 • pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, obowiązany do dokonania takich pomiarów.
 • Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczane w sposób opisany w tabeli A i tabeli B.
 • Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków przemysłowych lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych naliczana będzie w oparciu o ilość ścieków wprowadzoną do kanalizacji Przedsiębiorstwa w okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość ścieków określana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy z odbiorcą usług.
 • Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.

Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

1. dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,

2. dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez odbiorcę usług laboratorium: laboratorium Przedsiębiorstwa, bądź innym laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Przedsiębiorstwa w dniu pobrania prób ścieków, jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji.

 • Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez Przedsiębiorstwo. O zamiarze przeprowadzenia kontroli (rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela Przedsiębiorstwa w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego. O wynikach kontroli odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
 • W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo lub kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę od przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli.
  Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków:
 • Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757),
 • Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków lub w punkcie wskazanym i ustalonym z odbiorcą usług.
 • Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywa się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W przypadku stosowania urządzeń do automatycznego poboru próbek plombowanie oraz odplombowanie urządzenia odbywa się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług.
 • Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 • W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliżej usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole. Zmianę akceptuje odbiorca usług lub jego przedstawiciel obecny przy poborze, podpisując protokół.
 • O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Przedsiębiorstwo informuje w formie pisemnej odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli.