Alarm

994

Wywozy nieczystości płynnych

Zlecenie wywozu

*informacje obowiązkowe

Usługa będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 14:00 w terminie 72h od otrzymania zgłoszenia realizacyjnego. Najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbiorem zlecający wywóz zostanie telefonicznie poinformowany o ostatecznym terminie realizacji zamówienia.

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Zgłoś wywóz nieczystości

Telefonicznie

Cennik

I. Wywóz nieczystości płynnych – teren miasta Oborniki

Wyszczególnianie NettoVAT %Brutto
a) zbiorniki bezodpływowe do 2,5 m3 - za 1 m354,444,4459,88
b) zbiorniki bezodpływowe powyżej 2,5 m3 - za 1 m350,164,01 54,17
c) przydomowe oczyszczalnie ścieków - za 1 m3 82,226,5888,80

II. Wywóz nieczystości płynnych – teren Gminy Oborniki

Wyszczególnianie NettoVAT %Brutto
a) zbiorniki bezodpływowe do 2,5 m3 - za 1 m357,444,6062,04
b) zbiorniki bezodpływowe powyżej 2,5 m3 - za 1 m352,164,17 56,33
c) przydomowe oczyszczalnie ścieków - za 1 m3 84,226,7490,96

parametry

Warunki jakościowe nieczystości ciekłych bytowych

WskaźnikNajwyższa dopuszczalna wartość
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)600 mg O2/l
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT)1700 mg O2/l
Zawiesina ogólna 900 mg/l
Azot amonowy200 mg/l
Fosfor ogólny16 mg/l

Odbiory techniczne

Awaria sieci wodociągowej

Awaria sieci Kanalizacyjnej

Wywóz nieczystości płynnych