Wywozy nieczystości płynnych

Zlecenie wywozu

*informacje obowiązkowe

Usługa będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 14:00 w terminie 72h od otrzymania zgłoszenia realizacyjnego. Najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbiorem zlecający wywóz zostanie telefonicznie poinformowany o ostatecznym terminie realizacji zamówienia.

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Zgłoś wywóz nieczystości

Telefonicznie

Cennik

Ceny netto (zgodnie z poniższymi tabelami) – obowiązujące od 01.09.2023 r.:

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE BYTOWE

Grupa1234
Sołectwo / MiejscowośćOborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo.Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, BąbliniecKiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy)
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego)70,00 zł/usł.80,00 zł/usł. 90,00 zł/usł.100,00 zł/usł.
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty)20,00 zł/m320,00 zł/m320,00 zł/m320,00 zł/m3

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – OSAD Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Grupa1234
Sołectwo / MiejscowośćOborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo.Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, BąbliniecKiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy)
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego)70,00 zł/usł.80,00 zł/usł. 90,00 zł/usł.100,00 zł/usł.
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty)80,00 zł/m380,00 zł/m380,00 zł/m380,00 zł/m3

Cennik

Ceny netto (zgodnie z poniższymi tabelami) – obowiązujące od 01.09.2023 r.:

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE BYTOWE

Grupa1234
Sołectwo / MiejscowośćOborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo.Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, BąbliniecKiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy)
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego)70,00 zł/usł.80,00 zł/usł. 90,00 zł/usł.100,00 zł/usł.
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty)20,00 zł/m320,00 zł/m320,00 zł/m320,00 zł/m3

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – OSAD Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Grupa1234
Sołectwo / MiejscowośćOborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo.Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, BąbliniecKiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy)
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego)70,00 zł/usł.80,00 zł/usł. 90,00 zł/usł.100,00 zł/usł.
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty)80,00 zł/m380,00 zł/m380,00 zł/m380,00 zł/m3

 

Stawki za odbiór nieczystości ciekłych przemysłowych ustalane indywidualnie w zależności od charakterystyki i parametrów odbieranych ścieków. Odbiór możliwy jedynie po zawarciu pisemnej umowy.

parametry

Warunki jakościowe nieczystości ciekłych bytowych

WskaźnikNajwyższa dopuszczalna wartość
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)600 mg O2/l
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT)1700 mg O2/l
Zawiesina ogólna 900 mg/l
Azot amonowy200 mg/l
Fosfor ogólny16 mg/l

Harmonogram i cennik odbioru ścieków dowożonych

Odbiory można zgłaszać:

  • pod nr telefonu 691 888 228,
  • na adres mailowy wywozy@pwik-oborniki.pl,
  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej Zleceniobiorcy (adres strony www.pwik-oborniki.pl),

UWAGA: ODBIORÓW ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM NIE MOŻNA ZGŁASZAĆ POPRZEZ APLIKACJĘ SZAMBO.ONLINE

Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy z tytułu wykonanej usługi stanowić będzie iloczyn m3 odebranych nieczystości ciekłych oraz jednostkowej stawki. Rozliczenie należności z tytułu odebranych nieczystości ciekłych nastąpi na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę dokumentu księgowego. Należność za odebrane nieczystości ciekłe Zleceniodawca będzie zobowiązany zapłacić gotówką lub kartą płatniczą w dniu wykonania usługi.

HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH WG MIEJSCOWOŚCI:

Dzień tygodniaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Sołectwo / MiejscowośćSŁONAWY NOWOŁOSKONIEC BĄBLINIEC BĄBLINEK BĄBLIN KISZEWO KISZEWKO WYPALANKI PODLESIE STOBNICA MARYLÓWKA BOGDANOWO GÓRKA ŚLEPUCHOWO KOWALEWKO WYMYSŁOWO OBJEZIERZE LULIN NIECZAJNA ŻUKOWO WYCHOWANIEC POPOWO MANIEWO GOŁĘBOWO ŚWIERKÓWKI OCIESZYN WARGOWO GOŁASZYN SEPNO OBORNIKI UŚCIKOWO UŚCIKÓWIEC UŚCIKOWO FOLWARK CHRUSTOWO URBANIE POPÓWKO OSOWO SYCYN PRZECIWNICA SŁAWIENKO NIEMIECZKOWO DĄBRÓWKA LEŚNA KOWANÓWKO ROŻNOWO MARSZEWIEC PACHOLEWO ŻERNIKI ŁUKOWO KOWANOWO BĘBNIKĄT LIPKA OBORNIKI
Zbiornik bezodpływowy stawka brutto za m328,50 zł/m328,50 zł/m328,50 zł/m328,50 zł/m328,50 zł/m3
Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków stawka brutto za m380,00 zł/m380,00 zł/m380,00 zł/m380,00 zł/m380,00 zł/m3
zgłoszenie odbiorunajpóźniej w czwartek w tygodniu poprzedzającym odbiórnajpóźniej w piątek tygodniu poprzedzającym odbiórnajpóźniej w poniedziałek w tygodniu realizacji odbiorunajpóźniej we wtorek w tygodniu realizacji odbiorunajpóźniej w środę w tygodniu realizacji odbioru

Odbiory techniczne

Awaria sieci wodociągowej

Awaria sieci Kanalizacyjnej

Wywóz nieczystości płynnych