Wywozy nieczystości płynnych

Zlecenie wywozu

*informacje obowiązkowe

Usługa będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 14:00 w terminie 72h od otrzymania zgłoszenia realizacyjnego. Najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbiorem zlecający wywóz zostanie telefonicznie poinformowany o ostatecznym terminie realizacji zamówienia.

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Zgłoś wywóz nieczystości

Telefonicznie

Cennik

Ceny netto (zgodnie z poniższymi tabelami) – obowiązujące od 01.09.2023 r.:

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE BYTOWE

Grupa1234
Sołectwo / MiejscowośćOborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo.Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, BąbliniecKiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy)
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego)70,00 zł/usł.80,00 zł/usł. 90,00 zł/usł.100,00 zł/usł.
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty)20,00 zł/m320,00 zł/m320,00 zł/m320,00 zł/m3

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – OSAD Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Grupa1234
Sołectwo / MiejscowośćOborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo.Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, BąbliniecKiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy)
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego)70,00 zł/usł.80,00 zł/usł. 90,00 zł/usł.100,00 zł/usł.
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty)80,00 zł/m380,00 zł/m380,00 zł/m380,00 zł/m3

 

Stawki za odbiór nieczystości ciekłych przemysłowych ustalane indywidualnie w zależności od charakterystyki i parametrów odbieranych ścieków. Odbiór możliwy jedynie po zawarciu pisemnej umowy.

parametry

Warunki jakościowe nieczystości ciekłych bytowych

WskaźnikNajwyższa dopuszczalna wartość
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)600 mg O2/l
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT)1700 mg O2/l
Zawiesina ogólna 900 mg/l
Azot amonowy200 mg/l
Fosfor ogólny16 mg/l

Odbiory techniczne

Awaria sieci wodociągowej

Awaria sieci Kanalizacyjnej

Wywóz nieczystości płynnych