x
E-Faktura
x
Praca PWIK-Oborniki

Witamy w firmie PWiK Oborniki!

12 czerwca


Apel o racjonalne korzystanie z wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. ze względu na suszę i duży pobór wody z ujęć apeluje do mieszkańców całej Gminy o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy by nie podlewać ogródków (zwłaszcza trawników), nie myć samochodów, nie napełniać basenów, oczek wodnych etc. Chodzi o cele poboru wody, które nie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego. Ograniczenia w dostawach wody z sieci wodociągowej obowiązują w godzinach od 12 do 22.00. Celem apelu jest ochrona pełnego dobrostanu zdrowotnego mieszkańców poprzez zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do picia, przygotowania posiłków i utrzymania higieny na czas suszy, ekstremalnych upałów oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę w godzinach największej aktywności mieszkańców.

Podczas gdy jedni mieszkańcy podlewają trawnik inni nie mają wody w kranie by się napić czego przykładem był dzień 11.06.2019 r.

Racjonalne korzystanie z wody

10 czerwca


Trwa budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.

Jest to jeden z elementów projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 ? ?Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach".

Inwestycja polega na budowie wiaty - zadaszenia nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego oraz budowie wagi dla samochodów ciężarowych na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Łączna powierzchnia zadaszenia poletek wynosi 2706 m2, natomiast zabudowa wagi samochodowej to niespełna 90 m2. Realizacja przedmiotowego zakresu robót pozwoli na ograniczenie przedostawania się wód opadowych do odwodnionych osadów produkowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych.

Wykonawca rozpoczął prace w czerwcu od robót ziemnych i wylania fundamentów.
W kolejnych miesiącach mają powstać ścinaki żelbetowe, słupy oraz konstrukcja stalowa.

Całość robót ma się zakończyć pod koniec bieżącego roku.

Budowa wiaty zdjecie
Budowa wiaty zdjecie
Budowa wiaty zdjecie
Budowa wiaty zdjecie
Budowa wiaty zdjecie
Budowa wiaty zdjecie

04 czerwca


Praca PWIK-Oborniki

04 czerwca


Trwają prace przy modernizacji i przebudowie przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach.

Modernizacja i przebudowa istniejącej przepompowni przy ul. Spacerowej realizowana będzie pod kątem usprawnienia działania układu przepompowania ścieków komunalnych pod rzeką Wełną w kierunku do oczyszczalni. Obiekt wyposażony zostanie w urządzenie do usuwania skratek, a wymianie na nowe będą podlegać cała armatura, pompy, rurociągi i automatyka.

Przepompownia wyposażona zostanie w nowoczesny agregat prądotwórczy, który będzie automatycznie uruchamiany w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Przebudowa przepompowni obejmie ponadto wykonanie dróg wewnętrznych na terenie obiektu wraz z ogrodzeniem oraz prace remontowo-budowalne wszystkich pomieszczeń.

W dniu 15 marca 2019 roku podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące realizacji przedmiotowego kontraktu z Przedsiębiorstwem HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Wartość planowanych do wykonania robót budowlanych wynosi 2.497.999,62 zł. brutto.

Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie

15 maja


Dni otwarte logo
Dni otwarte fundusz logo

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OBORNIKACH BEZ TAJEMNIC!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp z o.o. realizuje projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.

Przedsiębiorstwo jako beneficjent funduszy z Unii Europejskiej przystąpiło do ogólnopolskiego projektu DNI OTWARTE Funduszy Europejskich. W ramach przedmiotowej inicjatywy w dniach 10-11 maja można było zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Obornikach. To właśnie na tym obiekcie zrealizowano i będzie realizowanych kilka inwestycji współfinansowanych z dotacji Unii Europejskiej. 10 maja na naszym obiekcie gościliśmy grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Oborniki. W sobotę, 11 maja od godziny 11:00 do 17:00 oczyszczalnia była otwarta dla wszystkich zainteresowanych. W pełnych godzinach zegarowych wraz z przewodnikiem można było obejrzeć cały ciąg technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych. Dla najmłodszych został wystawiony sprzęt wykorzystywany w przedsiębiorstwie tj. samochód do czyszczenia kanałów ściekowych, ładowarka teleskopowa oraz koparko-ładowarka. Na wszystkich którzy odwiedzili nasz obiekt podczas dni otwartych czekał ciepły poczęstunek, ciasto oraz napoje.


Dziękujemy za tak liczną frekwencję, do zobaczenia!

Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie
Dni otwarte zdjecie

29 kwietnia


Kolejna umowa na roboty budowlane realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej została podpisana

W dniu 29 kwietnia podpisano umowę dotyczącą realizacji inwestycji pn. "Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową". To już trzecia umowa na roboty budowlane w ramach wdrażanego przez Przedsiebiorstwo projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Inwestycja polegać będzie na budowie wiaty - zadaszenia nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego oraz budowie wagi dla samochodów ciężarowych na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Łączna powierzchnia zadaszenia poletek wynosi 2706 m2, natomiast zabudowa wagi samochodowej to niespełna 90 m2. Realizacja przedmiotowego zakresu robót pozwoli na ograniczenie przedostawania się wód opadowych do odwodnionych osadów produkowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Zmniejszy to ilość wytwarzanych osadów ściekowych oraz koszty ich dalszego zagospodarowania.

Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2020 roku. Wartość umowy opiewa na kwotę 2.813.748,00 a wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Remontowo-Budowlany "REMBUD" Krzysztof Przysiecki z siedzibą w Kaźmierzu.

Kolejna umowa na roboty budowlane realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej została podpisana
Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową

24 kwietnia


KONTROLE NIELEGALNYCH POBORÓW WODY Z HYDRANTÓW

Od czasu rozpoczęcia okresu nawadniania i oprysków Przedsiębiorstwo odnotowuje znaczny wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Sytuacje te dotyczą szczególnie miejscowości wiejskich. Uszkodzone hydranty doprowadzają do ciągłych wycieków wody, a koszt ich wymiany jest bardzo duży.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło akcję kontroli sieci wodociągowej w celu wykrycia sprawców kradzieży wody.

Kradzież wody z hydrantu wpływa na obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki.

Informujemy również, że przy ustalaniu taryf (cen za wodę i ścieki) Spółka musi uwzględnić wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty produkcji kradzionej wody oraz wymiany uszkodzonych hydrantów.

Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody. Prosimy o niezwłoczną informację na numer 994 o takich zdarzeniach. Tylko eliminując proceder kradzieży z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

Zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi do 5.000 zł.

Za nielegalne korzystanie z hydrantu Spółka wszczynać będzie postępowania karne.

Pragniemy również podziękować za wszystkie zgłoszenia o kradzieżach wody.

19 kwietnia


W dniu 18 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu "Poprawa gospodarki wodno ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap". Na konferencję przybyli zaproszeni goście w tym m.in. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, Wójt Gminy Kaźmierz Zenon Gałka, sołtysi Gminy Oborniki, radni Gminy Oborniki i Powiatu Obornickiego oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i mediów. Konferencja miała na celu przybliżyć zakres rzeczowy oraz źródła finansowania realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach projektu.. Wdrażany przez obornickie wodociągi projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 9.128.699,11 zł. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele wybranych w procedurze przetargowej wykonawców, tj. wykonawca zadania 1 - firma HYDRO-PARTNER z Leszna oraz wykonawca zadania 4 - Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT z Chwaszczyna, którzy przybliżyli zebranym zakres swojej działalności.

Wszystkim uczestnikom konferencji i prelegentom serdecznie dziękujemy.
12 kwietnia


Z okazji 25 - lecia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach przedstawiło dynamiczny rozwój spółki w perspektywie lat 1994-2019 oraz wyznaczyło wizję rozwoju na kolejne lata swej działalności.

5 kwietnia


Podczas Jubileuszu 25-lecia Spółki, prosiliśmy wszystkich naszych gości w zaproszeniach aby zamiast kwiatów, przynieść nam zabawki. Zebraliśmy bardzo dużo książek, kolorowanek, przyborów szkolnych, różnego rodzaju zabawek z przeznaczeniem dla dzieci w różnym wieku, za co jeszcze raz chcielibyśmy Państwu podziękować.

Zebrane zabawki trafiły do szpitala w Obornikach na oddział pediatryczny oraz do Ochronki Franciszek.

Dziękujemy...

3 kwietnia


Jubileusz 25-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

 

29 marca obchodziliśmy Jubileusz 25-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. W części oficjalnej uroczystości Prezes Zarządu Tomasz Augustyn przedstawił, jak dynamicznie rozwinęło się przedsiębiorstwo w latach 1994-2019 oraz nakreślił wizję rozwoju na kolejne lata działalności.


W obchodach Jubileuszu Spółki swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, Zastępca Burmistrza Piotr Woszczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Drewicz, Sekretarz Gminy Krzysztof Nowacki, Skarbnik Gminy Joanna Gzyl, Starosta Obornicki Zofia Kotecka, Zastępca Starosty Waldemar Cyranek oraz Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk,

Podczas uroczystości Prezes Zarządu Tomasz Augustyn wraz z pierwszym Prezesem Spółki Mieczysławem Bednarzem wręczyli dyplomy uznania tym osobą, które w przedsiębiorstwie pracują już ponad 25 lat. Gratulując, a tym samym dziękując za dotychczasową wzorową pracę i wkład włożony w rozwój przedsiębiorstwa, życzyli dalszych sukcesów zawodowych i osobistych oraz wszelkiej pomyślności.

18 marca


Kolejna umowa realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej została podpisana

 

Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wchodzi w fazę rzeczowej realizacji.

W dniu 15 marca 2019 roku podpisano drugą już umowę na roboty budowlane dotyczącą realizacji zadania pn. "Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach". Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na kompleksowy remont bardzo ważnego obiektu tłoczącego ścieki pod rzeką Wełną w kierunku do oczyszczalni ścieków przy ul. Obrzyckiej w Obornikach. Modernizacja przepompowni pozwoli na jej bezawaryjną pracę i zniweluje niebezpieczeństwo przedostania się ścieków z systemu kanalizacyjnego do rzeki leżącej w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Zakończenie modernizacji planowane jest na przełom 2019 i 2020 roku. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

14 marca


Realizacja kolejnego Projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w 25-lecie działalności Przedsiębiorstwa

 

W 2019 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp z o.o. obchodzi 25-lecie swojej działalności. W tym samym roku rozpocznie się realizacja projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 - "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach". Całkowita wartość projektu wynosi 17.488.957,47 zł z czego 9.128.699,11 zł jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Celami wdrażanego projektu są m.in.:

 • zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej,
 • oszczędność zasobów (wody, energii),
 • poprawa warunków życia oraz zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę o parametrach jakościowych, zgodnych z wymogami polskimi, jak i UE,
 • umożliwienie przyszłego rozwoju sieci wodociągowej,
 • stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego, w tym rozwoju turystyki.

Obecnie prowadzone są procedury wyboru Wykonawców dla poszczególnych kontraktów. Podpisano już umowę na realizację zadania pn. "Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna". Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na dostawę wysokiej jakości wody pitnej dla mieszkańców wsi: Nieczajna, Lulin, Górka, Wargowo, Ślepuchowo, Żukowo, Kowalewko, Sepno, Ocieszyn II, Świerkówki, Maniewo oraz Gołębowo. Zakończenie modernizacji SUW planowane jest na koniec 2019 roku.

Za wszelkie utrudnienia związane z realizację projektu serdecznie przepraszamy.

 

3 styczeń


Idąc z duchem przyszłości Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. postanowiło wprowadzić w życie nowe udogodnienie dla klientów e-fakturę, to elektroniczny odpowiednik faktury papierowej, zawierający te same dane. Wysyłana jest w formacie PDF na adres e-mail klienta, który zdecyduje się na takie rozwiązanie.

E-Faktura

13 grudnia


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. w latach 2017 - 2018 przeprowadziło znaczące inwestycje w zakresie budowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Uścikowo, Chrustowo, Urbanie oraz Dąbrówka Leśna - ul. Ogrodowa.

W ramach przedmiotowego zakresu robót wykonano również kolektor tranzytowy przesyłu ścieków z miejscowości Uścikowo do oczyszczalni ścieków w Obornikach wraz z tłocznią ścieków. W przeciągu dwóch lat wybudowano system sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości ponad 14,4 km. Budowa przedmiotowej infrastruktury daje możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnym mieszkańcom naszej gminy. Obecnie do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej mogą się podłączać mieszkańcy wsi Dąbrówka Leśna - ul. Ogrodowa oraz mieszkańcy centrum wsi Chrustowo. W najbliższych tygodniach taką możliwość będą mieli również mieszkańcy wsi Urbanie, lecz jest to uzależnione od wykonania przyłączy energetycznych przez ENEA
do obiektów przepompowni ścieków. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców tych miejscowości uprzejmie prosimy o składanie wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych w siedzibie Przedsiębiorstwa w Obornikach przy ulicy Staszica 41A. Wnioski można również pobrać ze strony internetowej przedsiębiorstwa www.pwik-oborniki.pl

W kolejnych latach w ramach możliwości finansowych Przedsiębiorstwa, planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko oraz kolektora tłocznego Uścikowo-Objezierze, co pozwoli na wyłączenie z działania wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Objezierzu.

7 grudnia


Dezynfekcja wody basenowej lampami UV

Od ponad roku na układzie cyrkulacji brodzika dla dzieci działają lampy UV, które pozwalają zmniejszyć dawkę chloru do niezbędnego minimum określonego przepisami, a tym samym przyczyniają się do polepszenia jakości wody. Kolejne nowe lampy założone zostały na nieckach Spa oraz Jacuzzi i stanowią zwieńczenie decyzji podjętej na ostatniej wizycie w Centrum Rekreacji Oborniki przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę oraz Prezesa Zarządu Tomasza Augustyna.

Włączenie tego procesu w układ technologiczny oczyszczania wody basenowej pozwala na stosowanie mniejszych dawek chloru w końcowym etapie jej dezynfekcji i redukcję stężeń związków chloroazotowych.

Metoda dezynfekcji z zastosowaniem promieniowania UV polega na naświetlaniu wody przepływającej przez cylindry, w których umieszczone są lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe o odpowiedniej mocy.

Urządzenia UV montowane są w obiegu wody basenowej po filtrach i przed wymiennikami ciepła oraz przed miejscami dozowania preparatów chemicznych. W instalacjach basenowych zastosowane będą lampy multifalowe.

Do zalet wynikających ze stosowania lamp UV należą m. in. duża skuteczność niszczenia bakterii, krótki czas kontaktu, znikoma ilość niepożądanych ubocznych produktów dezynfekcji, stosunkowo małe gabaryty lamp UV i łatwy ich montaż oraz możliwość zmniejszenia ilości związku chloru dodawanego do wody w celu przeprowadzenia dezynfekcji końcowej ? wyjaśnia Prezes Zarządu Tomasz Augustyn.

Można śmiało powiedzieć, iż obiekt Centrum Rekreacji Oborniki dołącza do elitarnej grupy obiektów sportowych spełniających najbardziej rygorystyczne wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednocześnie oferując swoim klientom komfortowe i bezpieczne usługi z zakresu kąpieli wodnych.

21 listopad


14 wrzesień 2018


16 mln. dofinansowania z Unii Europejskiej dla Gminy Oborniki


8 czerwca 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes PWiK Tomasz Augustyn podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 - "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach". W związku z podpisaną już umową zaistniała szansa na rozszerzenie projektu i pozyskanie dodatkowych środków w kwocie ok. 7 mln zł. Dzięki staraniom Burmistrza Oborniki Tomasza Szramy i Prezesa wodociągów otrzymano wstępne zapewnienie o zakwalifikowaniu w ramach rozszerzenia projektu o następujące inwestycje:

 • Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną.
 • Budowę kolektora tłocznego i tłoczni ścieków - odcinek od oczyszczalni w m. Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni.
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją).

Łączna wartość dofinansowania może przekroczyć 16 mln. zł. Realizacja wymienionego zakresu stworzy możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej ok. 250 mieszkańcom naszej Gminy. Dotyczy to obszaru centrum miasta Obornik przy ul. Staszica oraz osiedla domków jednorodzinnych w m. Uścikowo. Budowa odcinka rurociągu tłocznego spowoduje, że wyłączeniu będzie podlegać wyeksploatowana oczyszczalnia ścieków w m. Objezierze. Wszelkie formalności z podpisaniem rozszerzonej umowy nastąpią do końca I kwartału 2019 roku.
"Wszyscy jesteśmy dobrej myśli, że uda się pozyskać tak duże dofinansowane dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców naszej Gminy w zakresie dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej?
- wyjaśnia Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.

13 wrzesień 2018


Kolejna inwestycja PWiK w Obornikach Sp. z o.o.

W czerwcu br. podpisano umowę na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Leśnej, rejon ul. Ogrodowej". Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Specjalistycznego Wągrowiec Sp. z o.o. Roboty budowlane polegają na budowie ok. 900 m sieci kanalizacyjnej i mają zostać zakończone w listopadzie 2018 r. Po tym czasie mieszkańcy ulicy Ogrodowej będą mieli możliwość podłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.


Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który udzielił naszej spółce pożyczki na pokrycie kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Leśnej, rejon ul. Ogrodowej" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

10 wrzesień 2018


Drodzy klienci basen będzie czynny już w najbliższy czwartek, 13 września,
serdecznie zapraszamy.

7 wrzesień 2018


Wynajmiemy część obiektu CRO w Obornikach na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej m.in. nauka i doskonalenie pływania, zajęcia dla niemowląt, aerobik w wodzie, fitness, gimnastyka rehabilitacyjna, urodziny, aquacycling itp.

Plik do pobrania

30 sierpnia 2018


Realna szansa na kolejne środki z Unii Europejskiej

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz z Sekretarzem gminy Krzysztofem Nowackim oraz Prezesem PWiK w Obornikach Tomaszem Augustynem czynią intensywne starania aby pozyskać środki z Funduszu Spójności na realizację kolejnych zadań z zakresu ochrony środowiska. W ramach planowanego do złożenia wniosku od dofinansowanie jest m.in.:

Budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną,
 • Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków - odcinek od oczyszczalni w m. Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją).

Realizacja w/w zadań spowoduje wyposażenie aglomeracji Oborniki w sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości prawie 11 km. W ramach inwestycji podłączonych do nowo wybudowanej infrastruktury technicznej zostanie około 250 mieszkańców wsi Uścikowo i miasta Obornik oraz kilkanaście przedsiębiorstw. Budowa rurociągu tłocznego i wyłączenie wyeksploatowanej oczyszczalni w Objezierzu pozwoli na efektywne oczyszczanie ścieków w nowoczesnej i rozbudowanej w latach 2010-2012 oczyszczalni ścieków w Obornikach. Takie działania wpłyną pozytywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych jak również poprawią komfort życia mieszkańców naszej  Gminy.

Budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków

20 sierpnia 2018


Lepsza jakość wody basenowej przez zastosowanie lamp UV

Od roku na małym basenie działają lampy UV, które podobnie, jak ozon pozwalają zmniejszyć dawkę chloru, a tym samym przyczyniają się do polepszenia jakości wody. Kolejne nowe lampy będą zakładane tym razem na dużym basenie - taką decyzję podjęli po ostatniej wizycie w Centrum Rekreacji Oborniki Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz Prezes Zarządu Tomasz Augustyn.

Włączenie tego procesu w układ technologiczny oczyszczania wody basenowej pozwala na stosowanie mniejszych dawek chloru w końcowym etapie jej dezynfekcji i redukcję stężeń związków chloroazotowych.

Metoda dezynfekcji z zastosowaniem promieniowania UV polega na naświetlaniu wody przepływającej przez cylindry, w których umieszczone są lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe o odpowiedniej mocy.

Urządzenia UV montowane są w obiegu wody basenowej po filtrach i przed wymiennikami ciepła oraz przed miejscami dozowania preparatów chemicznych. W instalacjach basenowych zastosowane będą lampy multifalowe.

Do zalet wynikających ze stosowania lamp UV należą m. in. duża skuteczność niszczenia bakterii, krótki czas kontaktu, znikoma ilość niepożądanych ubocznych produktów dezynfekcji, stosunkowo małe gabaryty lamp UV i łatwy ich montaż oraz możliwość zmniejszenia ilości związku chloru dodawanego do wody w celu przeprowadzenia dezynfekcji końcowej - wyjaśnia Prezes Zarządu Tomasz Augustyn.

W planowanym przestoju technologicznym, który zaczynamy w terminie od 3 do 11 września zostaną wykonane również prace związane z fugowaniem i wymianą uszkodzonych płytek w miejscach, które wymagają remontu.

Wszystkie zaplanowane prace inwestycyjne mają być wykonane do końca tego roku.

Lepsza jakość wody basenowej przez zastosowanie lamp UV

20 sierpnia 2018


Przerwa technologiczna

Informujemy, że w związku z przestojem technologicznym od dnia 3 września do 11 września 2018 roku pływalnia będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

od dnia 3 września do 11 września 2018 roku pływalnia będzie nieczynna

31 lipca 2018


Kolejne duże dofinansowanie z Unii Europejskiej dla obornickich wodociągów

 

5 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 - "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach". Po pozytywnej ocenie, w dniu 8 czerwca 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap". Całkowita wartość projektu to łączna kwota 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 9.128.699,11 zł. Podpisana umowa o dofinansowanie zakłada realizację zakresu rzeczowego projektu w latach 2019 2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Modernizację i przebudowę przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach.
 • Rozbudowę systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej.
 • Zakup samochodu ciężarowego do transportu osadów lub ścieków.
 • Modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.
 • Budowę wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.
 • Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach.
 • Modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki.
 • Zakup przerzucarki do osadu.
 • Usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z działaniami promocyjnymi.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej.
 • Wdrażanie projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) wraz z Pomocą Techniczną.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska w obszarze Gminy Oborniki oraz poprawi jakość usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o..

 

30 lipca 2018


Sierpniowe promocje w Centrum Rekreacji Oborniki
Sprawdź naszą ofertę, serdecznie zapraszamy!


 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards
x