Witamy w firmie PWiK Oborniki!

26 października 2016


OFERTA PRACY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Obornikach Sp. z o. o. Poszukuje kandydata na stanowisko: ELEKTRYK. Zobacz ogłoszenie (PDF).

17 października 2016


W dniach 13-14 października w Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki odbyło się spotkanie zatytułowane "Zastosowanie systemów informacji geograficznej GIS w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych", dotyczące wdrażania i użytkowania GIS - czyli systemu informacyjnego, służącego do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjności w strategicznym zarządzaniu między innymi siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wodociągi Wielkopolskie. Do grona zaproszonych prelegentów należały wiodące na polskim rynku marki promujące programy wykorzystujące technologię GIS do zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Firma ESRI Polska oraz firma SAUR Polska. (Każda z firm zaproponowała autorskie programy, wspomagające prace przedsiębiorstw oparte na systemie GIS), kadra naukowa Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz eksperci ds. zarządzania infrastrukturą sieciową w poznańskiej spółce wodociągowo kanalizacyjnej AQUANET S.A.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezesowie innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz pracownicy użytkujący programy służące do ewidencji i zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Spotkanie zostało podzielone na 3 sesje, w ramach których zaproszeni eksperci wskazali korzyści, jakie przynosi GIS. Pierwszego dnia przybyłych gości przywitał Prezes Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie Pan Jacek Schubert. Odbyła się prezentacja programu GEOSECMA firmy ESRI Polska wraz z warsztatami dla zaproszonych gości, celem przybliżenia funkcjonalności programu. Następnego dnia przybyłych gości przywitał gospodarz, Prezes PWiK w Obornikach, Pan Tomasz Augustyn, który przedstawił w skrócie historię obornickiego przedsiębiorstwa, opisał problemy i korzyści wynikające z zarządzania 348 km sieci wodociągowej oraz 179 km sieci kanalizacyjnej przy jednoczesnym zarządzaniu CRO Oborniki. Pan Prezes oznajmił, iż spółka jest zainteresowana pozyskaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska m.in. na rozbudowę i unowocześnienie istniejącej bazy GIS o nowe możliwości polegające na scentralizowaniu informacji i danych w jednej bazie, pozwalające na uproszczenie kontroli i weryfikacji. W kolejnym punkcie spotkania doktorant Politechniki Poznańskiej mgr inż. Jędrzej Bylka przedstawił rys historyczny systemu GIS oraz przybliżył ideę GIS w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Następnie odbyła się prezentacja programu SAUR Polska. W kolejnej i zarazem ostatniej części spotkania specjaliści ds. Zarządzania Informacją o Majątku AQUANET Poznań podzielili się własnymi doświadczeniami wynikającymi z użytkowania 4 programów służących do zarządzania i ewidencjonowania danymi dotyczącymi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez spółkę AQUANET, jednocześnie zapraszając przybyłych gości do wzięcia udziału w autorskim projekcie Akademia GIS Aquanet. Założeniem projektu jest wymiana doświadczeń z innymi podmiotami oraz budowanie wspólnych standardów dotyczących zarządzania informacją o majątku sieciowym. Spotkanie zakończył Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach oprowadzając przybyłych gości po Centrum Rekreacji Oborniki.
 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards