Witamy w firmie PWiK Oborniki!

PRACA - Monter Sieci Wodociągowej


PRACA - Monter Sieci Wodociągowej

06 lutego 2018


Kolejne dofinansowanie z Funduszu Spójności coraz bardziej realne.


W dniu 2 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" w ramach Osi priorytetowej II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy złożonego wniosku dotyczy:

  • Modernizacji i przebudowy przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach,
  • Budowy wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową,
  • Budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach,
  • Modernizacji i przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna,
  • Zakup przerzucarki do osadu,
  • Modernizacji w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej,
  • Rozbudowy systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowita wartość złożonego wniosku opiewa na kwotę ponad 17,5 mln zł brutto z czego dofinansowanie wyniesie ponad 9,1 mln zł. Wysokość dofinansowania stanowi prawie 64 % wartości inwestycji netto. Wykonanie ww. inwestycji pozwoli m.in. na zmniejszenie ilości zakupywanej energii z sieci elektroenergetycznej, poprawienie jakości świadczonych usług oraz zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa. Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do poprawy środowiska naturalnego obszaru i stanie się elementem dynamicznego rozwoju Spółki.

Wniosek naszego Przedsiębiorstwa w dniu 17.01.2018 r. uzyskał statut "projektu podstawowego" co świadczy o zabezpieczeniu środków finansowych na jego realizację. Planowane zakończenie oceny merytorycznej ma nastąpić w pierwszej połowie 2018 roku. Po jej zakończeniu nastąpi podpisanie umowy i rzeczowa realizacja Projektu, która planowana jest na lata 2018-2021.

Poniższe zdjęcia są poglądowe i przedstawiają zakres rzeczowy projektu.

 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards