Oferta pracy – Operator oczyszczalni ścieków

PRZEDSIĘBIORSTWO  WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OBORNIKACH SP. Z O.O. POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

OPIS STANOWISKA:

Praca na tym stanowisku będzie polegała m.in. na:

 • Utrzymaniu ciągłego działania obiektów i urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni ścieków.
 • Sterowaniu i kontroli działania urządzeń oczyszczalni oraz prowadzeniu systematycznej kontroli procesów technologicznych oczyszczania ścieków.
 • Utrzymaniu eksploatowanych sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków w stanie technicznym umożliwiającym niezakłócony odbiór ścieków.
 • Niezwłocznym usuwaniu uszkodzeń i awarii urządzeń oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków.
 • Prowadzeniu wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej oczyszczalni oraz dokumentacji związanej z okresowymi przeglądami oraz kontrolami urządzeń i obiektów oczyszczalni, przepompowni ścieków.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia do prowadzenia ciągnika + przyczepy, tj. kategorii T lub E (np. B+E),
 • dyspozycyjność (praca zmianowa w ruchu ciągłym),
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. C,
 • umiejętność w zakresie naprawy maszyn i urządzeń,
 • uprawnienia elektryczne,
 • uprawnienia na ładowarki teleskopowe.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV) do dnia 30 kwietnia, drogą mailowa na adres: barbara.ciesielska@pwik-oborniki.pl lub w biurze oczyszczalni ścieków w Obornikach, adres:  ul. Obrzycka 131, w godzinach od 7:00 do 14:30. Prosimy o dołączenie do CV podpisanej klauzuli informacyjnej.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami, celem zaproszenia na rozmowę.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK w Obornikach Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014 r. poz. 1182,1662)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest PWiK w Obornikach Sp. z o.o. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna