Będzie modernizacja przepompowni ścieków WEŁNA w Kowanówku.

Jedna z dwóch najważniejszych przepompowni ścieków pod rzeką Wełną doczeka się modernizacji. W środę 6 marca prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Krzysztof Nowacki podpisał w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach umowę na jej modernizację z Mirosławem Nowakiem z firmy P.P.H.U. SADEKO, która wygrała postępowanie przetargowe. Przepompownia pod rzeką Wełna ma kluczowe znaczeni dla zlewni ścieków Kowanówko, dlatego jej modernizacja jest tak ważnym zadaniem, na które spółka przeznaczy ponad 800 tys. zł. W podpisaniu umowy uczestniczyli także: burmistrz Obornik Tomasz Szrama, oraz mieszkaniec Kowanówka i społecznik, który kilkukrotnie zgłaszał problemy związane z funkcjonowaniem tej przepompowni Zbigniew Chudzicki.

W tym roku udało nam się znaleźć środki na realizacje tej inwestycji, tak ważnej dla tłoczenia ścieków z tej części gminy do oczyszczalni ścieków – mówi Krzysztof Nowacki prezes PWiK.

Przepompownia pod rzeką Wełną, to kolejna inwestycja którą realizuje w tym roku spółka. Oprócz budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych, PWiK wykonuje dokumentację projektową na modernizację Oczyszczalni Ścieków z budową biogazowni, oraz złożyła wnioski na ponad 15 mln zł w ramach programu Fenix z których zamierza m.in.: modernizować główną rozdzielnię prądu na Stacji Uzdatniania Wody, oraz budować nową stację w Pacholewie wraz z wodociągiem.