Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Obornikach

W dniu 24.11.2023 r.  Prezes Spółki podpisał umowę o dofinansowanie na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Obornikach przy ul. Obrzyckiej.

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Obornikach” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki w kwocie 296.250,00 zł.

Kwota pożyczki stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z czego 30% może zostać umorzone.

 

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej instalacji PV na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach o dodatkową moc 99,9 kWp. Obecnie oczyszczalnia posiada instalację PV o mocy 250 kWp posadowioną na gruncie. Rozbudowany system instalacji PV będzie pracować w identyczny sposób jak istniejący system i wpięty będzie po stronie niskiego napięcia. Miejscem montażu instalacji będzie istniejąca wiata do osadów ściekowych, której konstrukcja umożliwia dodatkowe obciążenie panelami fotowoltaicznymi. W związku z faktem, że instalacja PV ma produkować e.e. jedynie na potrzeby własne oczyszczalni, panele PV będą ustawione w kierunku południowy-wschód oraz północny-zachód. Taka konfiguracja pozwoli przedłużyć czas produkcji energii z fotowoltaiki i najefektywniej zużyć w technologii oczyszczania ścieków. W związku z kierunkiem posadowienia paneli, zainstalowane inwertery (falowniki) będą miały moc ok. 80 kW.

 

Wykonawcą inwestycji będzie firma SunEco Janusz Wachowski z Poznania, a zakończenie prac planuje się na III kwartał 2024 r.