Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody


W dniu 24.11.2023 r.  Prezes Spółki podpisał umowę o dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Oborniki przy ul. Staszica w Obornikach.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki w kwocie 440.816,20 zł.

Kwota pożyczki stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z czego 30% może zostać umorzone.

 

Przedmiotowe zadanie polega na zakupie i montażu na terenie stacji uzdatniania wody (SUW) w Obornikach dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 49,95 kWp każda, co daje łączną moc 99,9 kWp. Rozbicie na dwie mikroinstalacje wynika z faktu, że SUW posiada dwa niezależne zasilania w energię elektryczną (każde o mocy 170 kW). Każda instalacja PV będzie pracować niezależnie i wyposażona będzie w inwerter (falownik) o mocy 50 kW. Miejsce posadowienia instalacji zostało przygotowane przez Inwestora i znajduje się w najmniej kolizyjnym pod kątem nasłonecznienia obszarze SUW. Instalacje posadowione będą na gruncie na konstrukcji stalowej wbijanej w grunt. Znaczącym kosztem inwestycji jest ziemna instalacja elektryczna niezbędna do połączenia fotowoltaiki z wewnętrzną instalacją niskiego napięcia obiektu SUW (osobno dla obu zasilań). W tym celu należy wykonać podwójne zasilanie o długości ok. 380 mb do najbliższej wewnętrznej instalacji obiektu. W związku z faktem, że instalacje mają produkować e.e. jedynie na potrzeby SUW, stoły paneli PV będą ustawione w kierunku wschód-zachód. Pozwoli to przedłużyć czas produkcji energii z fotowoltaiki i najefektywniej wykorzystać ją w technologii produkcji wody uzdatnionej.

 

Wykonawcą inwestycji jest firma WISE ENERGY Sp. z o.o. z Warszawy, a zakończenie prac planuje się na grudzień 2023 r.