PWiK w Obornikach Sp. z o.o. chce zlecić dokumentację na budowę biogazowni

Zagospodarowanie osadów ściekowych, oraz zmiana biologii na oczyszczalni ścieków związana z ciągłym rozwojem Oborniki to duże wyzwania jakie w ciągu najbliższego czasu czekają Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.. O tym, że osady ściekowe w dotychczasowym zagospodarowaniu są uciążliwe, nie trzeba przekonywać mieszkańców Obornik, którzy mieszkają w okolicach oczyszczalni ścieków. Dlatego już w styczniu 2023 r. prezes zarządu Krzysztof Nowacki zlecił opracowanie koncepcji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków. Koncepcja przewiduje modernizację oczyszczalni, oraz budowę biogazowni, która rozwiąże problem odorów, które w tej chwili pojawiają się gdy osad nieustabilizowany znajduje się na terenie oczyszczalni. W tej chwili koszt tej inwestycji szacowany jest na 22 mln zł. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji inwestycji jest przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową. 28 września 2023 r. przedstawiciele spółki, kierownik Oczyszczalni – Barbara Ciesielska, kierownik Jednostki Realizującej Projekt Michał Bogacz, oraz prezes zarządu Krzysztof Nowacki oglądali biogazownie na oczyszczalni ścieków w Sławie. Wizyta ta, tylko upewniła ich w tym, że biogazownia to najlepsze z możliwych rozwiązanie, bowiem najbardziej ekonomiczne, oraz najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Rocznie z terenu oczyszczalni ścieków wywożonych jest ok 6000-7000 ton osadu, a koszty jego utylizacji drastycznie rosną i sięgać mogą nawet 400 zł za tonę, plus koszty dojazdu. Aktualnie w spółce trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na dokumentację projektową, a prezes Krzysztof Nowacki ma nadzieję, że na tego typu inwestycje związane z gospodarką osadową znajdą się programy i środki zewnętrzne.