Od 01.09.2023 r. nowy cennik wywozu nieczystości płynnych.

Z dniem 01.09.2023 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. wprowadza nowy cennik wywozu nieczystości płynnych, wg. którego Gmina Oborniki została podzielona na 4 grupy z różną opłatą stałą za wywóz nieczystości.

 

Ceny netto (zgodnie z poniższymi tabelami)

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE BYTOWE

Grupa 1 2 3 4
Sołectwo / Miejscowość Oborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo. Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąbliniec Kiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy)
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego) 70,00 zł/usł. 80,00 zł/usł. 90,00 zł/usł. 100,00 zł/usł.
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty) 20,00 zł/m3 20,00 zł/m3 20,00 zł/m3 20,00 zł/m3

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – OSAD Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Grupa 1 2 3 4
Sołectwo / Miejscowość Oborniki, Objezierze, Słonawy, Kowalewko, Nieczajna, Ślepuchowo, Wymysłowo. Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn, Wargowo, Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąbliniec Kiszewo, Bąblinek, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Kowanowo, Łukowo, Gołaszyn, Bogdanowo, Uścikowo, Uścikówiec, Chrustowo, Urbanie, Żukowo, Górka, Lulin. Pacholewo, Żerniki, Popowo, Wychowaniec, Popówko, Osowo, Przeciwnica, Sycyn, Sławienko, Niemieczkowo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bębnikąt, Sepno (i z poza gminy)
Opłata stała za wywóz nieczystości (koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego) 70,00 zł/usł. 80,00 zł/usł. 90,00 zł/usł. 100,00 zł/usł.
Wywóz nieczystości – za każdy m3 nieczystości płynnych (rozpoczęty) 80,00 zł/m3 80,00 zł/m3 80,00 zł/m3 80,00 zł/m3

Stawki za odbiór nieczystości ciekłych przemysłowych ustalane indywidualnie w zależności od charakterystyki i parametrów odbieranych ścieków. Odbiór możliwy jedynie po zawarciu pisemnej umowy.