Ponad 540 tys. zł na instalacje fotowoltaiczną

 

W styczniu 2023 r. prezes Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Krzysztof Nowacki po przedstawieniu właścicielowi spółki Burmistrz Obornik Tomaszowi Szramie, koncepcji budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 x 50 kw każda w oparciu o środki pozyskane z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, otrzymał zgodę Zgromadzenia Wspólników do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji.

Spółka złożyła wnioski o pożyczkę umarzalną w 30% na ich realizację. Pierwsze środki na budowę instalacji na stacji uzdatniania wody o mocy 2x50kw spółka już pozyskała i rozstrzygnęła postępowanie przetargowe.

Po otrzymaniu zgody Rady Nadzorczej prezes Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach podpisał umowę z firmą WISE ENERGY Sp. z o.o.

Spółka aktualnie czeka na rozstrzygnięcie naboru na drugą instalację, która ma powstać na dachu wiaty na Oczyszczalni Ścieków.

Przed spółką jednak kolejne zadania inwencyjne. Od kilku już lat na remont czeka przepompownia ścieków pod rzeką Wełną w Kowanówku, której koszt wyceniony został w tym roku na ok 700 tys. zł, oraz główna rozdzielnia prądu na stacji uzdatniania wody. To jeszcze większe przedsięwzięcie inwestycyjne, które odkładane jest w czasie od kilku lat. Koszt tej inwestycji to około 2 mln zł, a jest ona kluczowa dla zabezpieczenia Obornik w bieżącą wodę.