Wymiany wodomierzy w m. Oborniki, rejon ulic Czarnkowska, Obrzycka

Szanowni klienci,

informujemy, że Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wymiany wodomierzy, których okres legalizacji dobiega końca.

W związku z powyższym stopniowo będziemy wymieniać wodomierze główne w Państwa domach. Wymiana dokonywana jest na koszt Przedsiębiorstwa.

Wodomierze służące do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, tzw. podliczniki ogrodowe, wymieniane są  przez klienta na własny koszt, po otrzymaniu informacji o upływającym terminie legalizacji.

Państwa obowiązkiem jest umożliwienie wymiany wodomierza głównego. Od dnia 17.07.2023 r. wymieniane będą wodomierze główne w Obornikach przy ul.:

  • 1 Maja, 4 Stycznia, Czarnkowska, Droga Leśna, Kalinowa, Kręta, Nad Wartą, Nad Wełną, Obrzycka, Parkowa, Rudki, Tartaczna, Wodna.

 

Aktualnie do wymian wodomierzy upoważniony jest:

  • Pan Patryk Blasiak, tel. kontaktowy 693-916-383 (Przedsiębiorstwo Usługowe Żaneta Blasiak, z siedzibą w Obrzycku, przy ul. Rynek 5/1)