Komunikat PSS-E w Obornikach w sprawie jakości wody do spożycia w m. Nieczajna, Wargowo, Górka, Ślepuchowo, Żukowo, Kowalewko, Sepno, Lulin

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Obornikach z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nieczajna zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Nieczajna, Wargowo, Górka, Ślepuchowo, Żukowo, Kowalewko, Sepno, Lulin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach informuje, na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294) ze względu na podwyższone stężenie azotynów.

Woda ze zwiększoną ilością azotynów może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia niemowląt, może być przyczyną wystąpienia methemoglobinemii (powodującej niedotlenienie
organizmu i sinicę u małych dzieci). Osoby z grupy ryzyka tj. kobiety w ciąży, niemowlęta, dzieci do 3 roku życia nie powinny używać wody wodociągowej zwierającej podwyższone ilości azotynów.
Pozostali odbiorcy wody mogą wykorzystywać ją do celów konsumpcyjnych.

 

Jednocześnie zarządzający wodociągiem publicznym prowadzi prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Nieczajna.
Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach
wz. Izabela Kłosowicz

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości. 

 

W celu potwierdzenia wyników badań, PWiK w Obornikach Sp. z o.o. zleciła dodatkowe badania wody, bowiem wcześniej jakość wody zawsze spełniała stosowne normy.