Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Na zakończenie przedstawimy film promocyjny przedstawiający w skrócie realizację wszystkich zadań inwestycyjnych.