Zakończenie prac budowlanych

Dnia 7 lipca 2021 r. zakończone zostały prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko. W ramach inwestycji wykonano ponad 2 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 1 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przykanalikami i tłoczniami ścieków. Koszt budowy kanalizacji wyniósł 3.789.075,04 zł brutto z czego 3.080.548,81 zł pochodziło z preferencyjnej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja inwestycji pozwoli na włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 450 mieszkańców wsi Popówko.