Praca dla Maszynisty Oczyszczalni Ścieków w Obornikach!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko – Maszynista Oczyszczalni Ścieków w Obornikach.

 
OPIS STANOWISKA:
 
Praca na tym stanowisku będzie polegała m.in. na:
 
• obsłudze i utrzymaniu maszyn, urządzeń i instalacji oczyszczalni w sprawności technicznej,
 
• kontroli parametrów pracy oczyszczalni oraz kontroli prawidłowości przebiegu procesów oczyszczania ścieków,
 
• kontroli stanu technicznego sprzętu, urządzeń i maszyn oraz prowadzenie konserwacji i napraw,
 
• usuwaniu awarii w oczyszczalni,
 
• raportowaniu pracy oczyszczalni.
 
WYMAGANIA:
 
• wykształcenie minimum zawodowe,
 
• prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia do prowadzenia ciągnika + przyczepy, tj. kategorii T lub E (np. B+E),
 
• dyspozycyjność (praca zmianowa w godzinach od 6-18 i 18-06). 
 
Dodatkowym atutem będzie:
 
• umiejętność w zakresie naprawy maszyn i urządzeń,
 
• uprawnienia elektryczne,
 
• uprawnienia na ładowarki teleskopowe.
 
DOKUMENTY:
 
• życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis.
 
• Termin składania dokumentów: do dnia 13 listopada 2021 r. osobiście w Dziale Kadr
 
w siedzibie Spółki (ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki) lub na adres mailowy: sekretariat@pwik-oborniki.pl.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK w Obornikach Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014 r. poz. 1182,1662)”.
 
Informujemy, że Administratorem danych jest PWiKw Obornikach Sp. z o.o. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 
Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Klauzula