OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OBORNIKACH BEZ TAJEMNIC!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. jako beneficjent projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej przystąpiło do ogólnopolskiego programu: DNI OTWARTE Funduszy Europejskich. W ramach przedmiotowej inicjatywy w dniach 17-18 września będzie można zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Obornikach. To właśnie na tym obiekcie zrealizowano kilka inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich.  W dniu 17 września obiekt będzie dostępny dla grup zorganizowanych, natomiast w dniu 18 września od godziny 1100 do 1600 oczyszczalnia będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. O pełnych godzinach zegarowych wraz z przewodnikiem będzie można obejrzeć cały ciąg technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych oraz niedawno wybudowaną elektrownię słoneczną. Dla najmłodszych będzie wystawiony sprzęt wykorzystywany w przedsiębiorstwie tj. samochód do czyszczenia kanałów ściekowych, ładowarka teleskopowa oraz koparko-ładowarka. Dla wszystkich odwiedzających organizator zapewnia poczęstunek oraz napoje. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  do zwiedzenia największej w naszym powiecie oczyszczalni ścieków w Obornikach przy ul. Obrzyckiej 131.