Bieżące informacje z budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Oborniki.

W dniu 25 czerwca br. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. podpisało umowy z wykonawcami na realizację zadań pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki – ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną” oraz  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją)”. Są to kolejne inwestycje, które obornickie wodociągi realizują
w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Prace budowalne rozpoczęły się w już sierpniu i prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej zarówno w Obornikach jak i w Uścikowie, pozwoli na włączenie do sieci ok. 325 nowych mieszkańców Gminy Oborniki. Realizacja inwestycji poprawi jakość i komfort życia mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy ochrony środowiska poprzez odpowiednie odprowadzenie i oczyszczenie nieczystości komunalnych. Po zakończeniu budowy powstanie ponad  6,53 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz 6 przepompowni. Ścieki ze skanalizowanych obszarów zostaną oczyszczone na obiekcie oczyszczalni w Obornikach. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec IV kwartału 2021 roku.  Za wszelkie utrudnienie w trakcie prowadzonych robót serdecznie przepraszamy.

Całkowita wartość realizowanego Projektu wynosi 28.647.730,66 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi łączną kwotę w wysokości 14.940.049,28 zł.

Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020