Aktualności z realizacji projektu

Na wszystkich inwestycjach prowadzonych w ramach realizowanego projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, trwają intensywne prace budowlano-montażowe.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach” trwają prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej komór, gdzie dopływają ścieki pompowane dalej do oczyszczalni.

Na kontrakcie “Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową” postawiono 20 słupów żelbetowych, na których spocznie konstrukcja stalowa. Powstało już ok. 60% długości ściany betonowej z dwóch stron wiaty. Na obiekt dostarczona została konstrukcja stalowa, której montaż rozpocznie się jeszcze w miesiącu sierpniu.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki” prowadzone są prace związane z utwardzeniem dróg wewnętrznych, budową zbiornika wód popłucznych oraz roboty związane z ociepleniem budynku.

Wszystkie prace na realizowanych kontraktach prowadzone są zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami robót.

Przedsiębiorstwo otrzymało do wdrażania projektu już 2 mln zł dotacji z Instytucji Wdrażającej tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie. Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu to 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 9.128.699,11 zł.