Trwa budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.

Jest to jeden z elementów projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 ? ?Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Inwestycja polega na budowie wiaty – zadaszenia nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego oraz budowie wagi dla samochodów ciężarowych na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Łączna powierzchnia zadaszenia poletek wynosi 2706 m2, natomiast zabudowa wagi samochodowej to niespełna 90 m2. Realizacja przedmiotowego zakresu robót pozwoli na ograniczenie przedostawania się wód opadowych do odwodnionych osadów produkowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych.

Wykonawca rozpoczął prace w czerwcu od robót ziemnych i wylania fundamentów.
W kolejnych miesiącach mają powstać ścinaki żelbetowe, słupy oraz konstrukcja stalowa.

Całość robót ma się zakończyć pod koniec bieżącego roku.