Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej wkracza w fazę realizacji.

W 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W dniu 5 grudnia 2018 roku podpisana została umowa na wykonanie usługi dotyczącej pełnienia roli Inżyniera – Konsultanta dla przedmiotowego Projektu. W ramach podpisanej umowy zapewniony zostanie nadzór inwestorski nad realizowanymi kontraktami oraz szeroko rozumiana promocja projektu. Wykonawcą usługi zostało Biuro Inżynierskie Krzysztof Wegner z siedzibą w Poznaniu.

W dniu 8 marca 2019 roku podpisano kolejną umowę na realizację zadania pn. “Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna”. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na dostawę wysokiej jakości wody pitnej dla mieszkańców wsi: Nieczajna, Lulin, Górka, Wargowo, Ślepuchowo, Żukowo, Kowalewko, Sepno, Ocieszyn II, Świerkówki, Maniewo oraz Gołębowo. Zakończenie modernizacji SUW planowane jest na koniec 2019 roku. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszczyno.

W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy na realizację kolejnych zadań w ramach wdrażanego Projektu.