ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011 r., nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), wyrażam zgodę na stosowanie przez spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. faktur elektronicznych.

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Administratorem moich danych osobowych zawartych we wniosku jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy. ul. Staszica 41A. Potwierdzam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o prawie dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

Adres e-mail, na który będzie przesyłana faktura elektroniczna to:

Faktury będą przesyłane z adresu e-mail: e-faktura@pwik-obrniki.pl

Przyjmuję do wiadomości, że spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. może wystawiać dokumenty (faktury, duplikaty faktur, korekty faktur) również w tradycyjnej formie papierowej zamiast w formie elektronicznej, na co wyrażam zgodę.

Ponadto oświadczam, iż:

  • niniejsza zgoda ma charakter trwały i umożliwia stosowanie faktur elektronicznych przez spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o., aż do momentu cofnięcia niniejszej zgody;
  • mam świadomość, że niniejsza zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.)

W przypadku zmiany wyżej wymienionego adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbioru faktur elektronicznych lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@pwik-oborniki.pl

 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards