...

Zakończenie prac budowlanych

Dnia 7 lipca 2021 r. zakończone zostały prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko. W ramach inwestycji wykonano ponad 2 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 1 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przykanalikami i tłoczniami ścieków. Koszt budowy kanalizacji wyniósł 3.789.075,04 zł brutto z czego 3.080.548,81 zł pochodziło z preferencyjnej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja inwestycji pozwoli na włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 450 mieszkańców wsi Popówko.

 

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.