...

Uwaga! Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko – Operator stacji uzdatniania wody, elektryk

Wymagania:

1. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu:

  • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
  • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
  • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
  • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

2. Prawo jazdy kat B

 

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

 

Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres e-mail: sekretariat@pwik-oborniki.pl

Więcej informacji pod nr. tel. 661 888 799 z kierownikiem stacji uzdatniania wody w Obornikach.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych W mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK w Obornikach Spółka z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014 r. poz. 1182,1662)”

Informujemy, że Administratorem danych jest PWiK w Obornikach Spółka z o.o. w Obornikach.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula Informacyjna

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.