...

Trwa budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.

Jest to jeden z elementów projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 ? ?Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Inwestycja polega na budowie wiaty – zadaszenia nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego oraz budowie wagi dla samochodów ciężarowych na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Łączna powierzchnia zadaszenia poletek wynosi 2706 m2, natomiast zabudowa wagi samochodowej to niespełna 90 m2. Realizacja przedmiotowego zakresu robót pozwoli na ograniczenie przedostawania się wód opadowych do odwodnionych osadów produkowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych.

Wykonawca rozpoczął prace w czerwcu od robót ziemnych i wylania fundamentów.
W kolejnych miesiącach mają powstać ścinaki żelbetowe, słupy oraz konstrukcja stalowa.

Całość robót ma się zakończyć pod koniec bieżącego roku.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.