PWiK Oborniki – POIiŚ – Zamówienia publiczne zakończone

PWiK Oborniki - POIiŚ - Zamówienia publiczne

PN.16.2020.JRP – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną (I, II, III etap) oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją).

 

 

 

PN.15.2020.JRP – Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek od oczyszczalni w m. Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni.

 

 

 

PN.14.2019.JRP – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach.

 

 

 

PN.13.2019.JRP – Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.

 

 

 

ZK.12.2019.JRP – Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

 

 

Przetarg nieograniczony PN.11.2019.JRP – Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.

 

 

 

Przetarg nieograniczony PN.10.2019.JRP – Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.

 

 

 

Przetarg nieograniczony PN.08.2018.JRP – Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków ul. Spacerowa w Obornikach oraz budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.

 

 

 

Przetarg nieograniczony PN.07.2018.JRP – Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna, gmina Oborniki.