PWiK Oborniki – POIiŚ – Aktualności

PWiK Oborniki - POIiŚ - Aktualności

Od ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany

Czytaj więcej

Aktualności z realizacji projektu

Na wszystkich inwestycjach prowadzonych w ramach realizowanego projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach

Czytaj więcej

Prace modernizacyjne na ujęciu wody w Nieczajnie postępują zgodnie z harmonogramem, poza innymi pracami na początku lipca zostały dostarczone, zmontowane i odebrane nowe zbiorniki wody

Czytaj więcej

Modernizacja Suw Nieczajna

Obecnie trwają prace ziemne przy układaniu nowych instalacji wod-kan oraz elektrycznych. Wykonano fundamenty pod zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej oraz dostarczono na plac budowy zbiorniki w

Czytaj więcej

Trwają prace przy modernizacji i przebudowie przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach. Modernizacja i przebudowa istniejącej przepompowni przy ul. Spacerowej realizowana będzie pod kątem

Czytaj więcej

W dniu 18 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu “Poprawa gospodarki wodno ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. Na konferencję przybyli

Czytaj więcej