PWiK Oborniki – Fundusz Spójności

PWiK Oborniki - Fundusz Spójności

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło w dniu 4 grudnia 2008r. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wniosek o dofinansowanie projektu pn.: “Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki”. Z uwagi na wielkość projektu – “małe projekty do 25mln. euro” wniosek składany był do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Złożona dokumentacja poddana była ocenie formalnej i merytorycznej I i II stopnia.

  W dniu 29 października 2009r. beneficjent pomocy – PWiK w Obornikach Sp. z o.o. podpisał umowę w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki”.

  W dniu 25 września 2013r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, wprowadzający dodatkowy zakres prac. Zgodnie z aneksem, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu wyniosi 45 325 654,56 PLN.

  W dniu 25 sierpnia 2014 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, wprowadzający drugie rozszerzenie zakresu projektu. Zgodnie z aneksem, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu wynosi prawie 50 mln zł.

  W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące kontrakty:

  1. Pełnienie funkcji Inżyniera i Konsultanta dla Projektu “Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki”, wraz z przeprowadzeniem działań promocyjnych dla Projektu”
  2. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Obornikach
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – miasto Oborniki centrum
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – miasto Oborniki ul. Szamotulska, Staszica, Leśna
  5. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Łukowo, Łukowska i Kowanowo
  6. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Bogdanowo
  7. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Dąbrówka Leśna i Gołaszyn
  8. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec
  9. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Rożnowo
  10. Dostawa samochodu technicznego
  11.  
  12. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – miasto Oborniki ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Droga Leśna
  13. Dostawa przyczepy do wywozu osadu
  14. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Pacholewo tłoczny
  15. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Pacholewo, Rożnowo ul. Żernicka
  16. Dostawa ładowarki