PWiK Oborniki – Harmonogram Realizacji Operacji

PWiK Oborniki - Harmonogram Realizacji Operacji

“Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lulinie”

Wykonawca:
Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych
Hieronim Gładysz
ul. Sosnowa 4
77-400 Złotów

Kierownik Budowy i Robót: inż. Sławomir Nowakowski

Kierownik Budowy: inż. Zbigniew Wleklak

W ramach inwestycji wybudowano 1788,10 m sieci kanalizacji grawitacyjnej O 200, 399,10 m przyłączy kanalizacyjnych oraz sieć kanalizacyjną tłoczną o długości 776,40 m (w tym: 495,7 m – O 63 oraz 280,70 m – O 90). odtworzono również nawierzchnię. Poza tym zamontowano 2 tłocznie ścieków oraz trzy mini pompownie. Wartość umowy to 1.783.103,28 zł netto, z czego 50% środków Spółka pozyskała w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, natomiast reszta pochodzi z preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz środków własnych Spółki.

“Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Maniewo”

Wykonawca: Rosmosis – Wawrzyniak Sp. z o.o.
Perzyce 46,
63-760 Zduny
e-mail: rosmosis@rosmosis.net.pl
tel. (062) 721 43 10

Kierownik Budowy i Robót: Włodzimierz Warkocz

Zakres modernizacji stacji uzdatniania wody w części technologiczno – instalacyjnej obejmuje:

Ujęcie wody:

 1. demontaż istniejących pomp głębinowych w studniach nr S-1 i nr S-2 wraz z demontażem rurociągów tłocznych w studniach,
 2. montaż pomp głębinowych typu SP8A-15/2,2kW oraz SP8A-12/2,2kW wraz z montażem nowych rur tłocznych w studniach,
 3. demontaż istniejącego wodomierza studziennego i montaż nowego przepływomierza elektromagnetycznego z przetwornikiem w obudowie studni S-2,
 4. demontaż istniejącej obudowy studni z płyty obornickiej i montaż nowej, prefabrykowanej obudowy typu Lange wraz z montażem przepływomierza elektromagnetycznego z przetwornikiem w obudowie studni S-1.

Stacja uzdatniania wody:

 1. demontaż istniejących aeratorów,
 2. demontaż istniejących hydroforów,
 3. demontaż istniejących filtrów,
 4. demontaż istniejącego orurowania technologicznego,
 5. demontaż pompy do płukania filtrów wraz z armaturą i rurociągami stalowymi,
 6. demontaż elementów stanowiących wyposażenie bloku dezynfekcji bakteriologicznej,
 7. montaż zestawu aeracji,
 8. montaż zestawów filtracyjnych,
 9. montaż zestawu pompy płucznej,
 10. montaż zestawu dmuchawy,
 11. montaż rozdzielni pneumatycznej,
 12. montaż sprężarki do zasilania siłowników pneumatycznych i aeracji,
 13. montaż zestawu chloratora,
 14. montaż rurociągów technologicznych wewnętrznych ze stali nierdzewnej,
 15. montaż pompy zatapialnej w odstojniku popłuczyn wraz z rurociągiem tłocznym ok. 10 mb, O50mm,
 16. wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan zgodnie z Projektem.

Zakres modernizacji stacji uzdatniania wody w części konstrukcyjno-budowlanej obejmuje:

Ujęcie wody:

 1. likwidacja istniejącej obudowy studni z płyty obornickiej,
 2. wykonanie płyty betonowej pod prefabrykowaną obudowę typu Lange.

Budynek stacji uzdatniania wody:

 1. usunięcie fundamentów pod hydrofory,
 2. likwidację części kanałów technologicznych,
 3. wykonanie wyrównania istniejących fundamentów pod aeratorami i filtrami do jednakowej rzędnej,
 4. wykonanie posadzki z płytek we wszystkich pomieszczeniach z wyłączeniem agregatorowni,
 5. ułożenie płytek na ścianach hali filtrów, pomieszczenia chlorowni, wc, pom. technicznego i korytarza do wysokości 2,0m,
 6. podwójne malowanie ścian hali filtrów, pomieszczenia chlorowni, wc, pom. technicznego i korytarza od wysokości 2 m do sufitu,
 7. podwójne malowanie ścian na całej wysokości w sprężarkowni i agregatorowni,
 8. podwójne malowanie sufitu we wszystkich pomieszczeniach,
 9. wykonanie płyty betonowej pod obudowę studni S-1.

W skład zakresu robót elektrycznych w stacji uzdatniania wody wchodzą:

 1. demontaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej w budynku stacji uzdatniania wody,
 2. demontaż złącza kablowego z układem pomiarowym w budynku stacji uzdatniania wody,
 3. demontaż skrzynki przyłączeniowej przy studni głębinowej SW1,
 4. demontaż skrzynki przyłączeniowej Agregatu,
 5. demontaż w budynku uchwytów mocujących przewody instalacji istniejącej,
 6. demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego,
 7. montaż Rozdzielnicy RG,
 8. montaż Rozdzielnicy RZS-RT,
 9. montaż Skrzynek Przyłączeniowych SP-O; SP-Z,
 10. montaż koryt kablowych z tworzywa sztucznego,
 11. układanie przewodów elektrycznych,
 12. montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych,
 13. montaż wyłączników krańcowych w budynku i w zbiornikach,
 14. wykonanie połączeń wyrównawczych,
 15. wykonanie rowów kablowych,
 16. układanie kabli w rowach kablowych,
 17. pomiary elektryczne,
 18. inwentaryzacja geodezyjna kabli elektrycznych.
“Uporządkowanie gospodarki ściekowej miejscowości Świerkówki, Ocieszyn, Rożnowo (dokończenie) i Marszewiec”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy
ATA – TECHNIK Spółka jawna
Os. Cechowe 31
64-840 Budzyń
e-mail: ata-technik@ata-technik.com.pl
tel. (067) 284 41 84

Kierownik Budowy i Robót:
mgr inż. Artur Grodecki

Inżynier Budowy:
mgr inż. Maciej Kozłowski

Powyższe miejscowości położone są na północny – wschód (dot. Rożnowa i Marszewca) oraz na południu (dot. Świerkówek i Ocieszyna) od miasta Oborniki. Ścieki sanitarne z miejscowości Rożnowo i Marszewiec kierowane będą do systemu kanalizacji miasta Oborniki i dalej do oczyszczalni ścieków w Obornikach. Natomiast ścieki z miejscowości Ocieszyn i Świerkówki kierowane będą do systemu kanalizacji wsi Wargowo i dalej do oczyszczalni ścieków w Objezierzu. Systemy kanalizacyjne w poszczególnych miejscowościach są ze sobą powiązane z czego wynikać będzie kolejność uruchamiania zrealizowanych fragmentów.Realizacja odcinka kanalizacji sanitarnej w Rożnowie ul. Marszewiecka i Szczytniewska uzależniona jest od wykonania kanalizacji sanitarnej w centrum wsi Rożnowo realizowanego w ramach Funduszu Spójności.