...

Poszukujemy kandydata na stanowisko – Kierownik eksploatacji sieci kanalizacyjnej

Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane ochrona środowiska
  2. Prawo jazdy kat B

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Zakres obowiązków na stanowisku :

  • Nadzór i kierowanie nad ciągłością działania pompowni ścieków i sieci kanalizacyjnych należących do PWIK w Obornikach Sp. z o.o.
  • Nadzór nad prawidłowym działaniem monitoringu przepompowni ścieków
  • Prowadzenie spraw związanych z informacjami o odpadach
  • Naliczanie opłat środowiskowych
  • Kierowanie i nadzór pracą monterów sieci kanalizacyjnej, sporządzanie grafików pracy, kart pracy

 

Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres e-mail: sekretariat@pwik-oborniki.pl

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych W mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK w Obornikach Spółka z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014 r. poz. 1182,1662)”

Informujemy, że Administratorem danych jest PWiK w Obornikach Spółka z o.o.  w Obornikach.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Klauzula Informacyjna

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.