...

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OBORNIKACH BEZ TAJEMNIC!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp z o.o. realizuje projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.

Przedsiębiorstwo jako beneficjent funduszy z Unii Europejskiej przystąpiło do ogólnopolskiego projektu DNI OTWARTE Funduszy Europejskich. W ramach przedmiotowej inicjatywy w dniach 10-11 maja można było zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Obornikach. To właśnie na tym obiekcie zrealizowano i będzie realizowanych kilka inwestycji współfinansowanych z dotacji Unii Europejskiej. 10 maja na naszym obiekcie gościliśmy grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Oborniki. W sobotę, 11 maja od godziny 11:00 do 17:00 oczyszczalnia była otwarta dla wszystkich zainteresowanych. W pełnych godzinach zegarowych wraz z przewodnikiem można było obejrzeć cały ciąg technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych. Dla najmłodszych został wystawiony sprzęt wykorzystywany w przedsiębiorstwie tj. samochód do czyszczenia kanałów ściekowych, ładowarka teleskopowa oraz koparko-ładowarka. Na wszystkich którzy odwiedzili nasz obiekt podczas dni otwartych czekał ciepły poczęstunek, ciasto oraz napoje.

 

Dziękujemy za tak liczną frekwencję, do zobaczenia!

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.