Formularze do pobrania

Przyłączenie do sieci wod-kan

Wniosek o wydanie opinii
 
 

Wniosek o wydanie warunków technicznych
budynek wielorodzinny

Wniosek o wydanie warunków technicznych
budynek jednorodzinny

Protokół z odbioru technicznego w stanie odkrytym

Zlecenie wykonania przyłącza do sieci wod-kan
 

Zgłoszenie odbioru technicznego
 

Umowy

e-faktury

Zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej
 

Odwołanie zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Zmiana adresu przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Rodo

RODO klauzula poczta e-mail
 
 

RODO klauzula o przetwarzaniu danych dla kanałów Social Media

Wodomierze

Informacja Urzędu Miar i Wag dot. Ekspertyzy wodomierza

Zgłoszenie podlicznika do zaplombowania
 

Zlecenie wymiany wodomierza służącego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej

Inne

Zlecenie czyszczenia kanalizacji
 

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie zgody na dowożenie nieczystości ciekłych na Oczyszczalnię

Rozliczenia i płatności

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty

Windykacja

Wniosek o rozłożenie na raty zobowiązań