Ostatnie zadanie w ramach Projektu w trakcie realizacji.

W dniu 30 czerwca 2022 roku podpisana została umowa z wykonawcą na realizację ostatniego zadania w ramach projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. Inwestycja pn.: „Modernizacja wybranych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach” dotyczy modernizacji następujących obiektów: przepompowni głównej ścieków, stacji dmuchaw, rozdzielni głównej wraz z systemem zasilania rezerwowego. […]

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Na zakończenie przedstawimy film promocyjny przedstawiający w skrócie realizację wszystkich zadań inwestycyjnych.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI OBORNIKI – I ETAP

W miesiącu styczniu zakończone zostały roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki w rejonie ulicy 11 Listopada i ulicy Staszica oraz w miejscowości Uścikowo (obszar objęty aglomeracją). Realizacja robót budowlanych polegała na ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem dróg na obszarze, na którym takiej infrastruktury jeszcze nie było. Łącznie powstało 6.817 […]

Zakończenie prac budowlanych

Dnia 7 lipca 2021 r. zakończone zostały prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko. W ramach inwestycji wykonano ponad 2 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 1 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przykanalikami i tłoczniami ścieków. Koszt budowy kanalizacji wyniósł 3.789.075,04 zł brutto z czego 3.080.548,81 zł pochodziło z […]

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko z rurociągiem tłocznym do miejscowości Urbanie

Projekt: “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko z rurociągiem tłocznym do miejscowości Urbanie” W poniedziałek 3 sierpnia 2020 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. Tomasz Augustyn podpisał umowę z firmą KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglew na realizację inwestycji pn: “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko z rurociągiem tłocznym […]