Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Obornikach.

26 stycznia 2024 r. zakończone zostały prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody w Obornikach” Zakres robót obejmował zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 99,9 kWp tj. 222 szt. paneli o mocy jednostkowej 450 Wp  oraz 2 szt. falowników o mocy 50 kW każdy. Zakres prac […]

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Obornikach

W dniu 24.11.2023 r.  Prezes Spółki podpisał umowę o dofinansowanie na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Obornikach przy ul. Obrzyckiej. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Obornikach” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki w kwocie 296.250,00 zł. Kwota pożyczki stanowi 100% […]

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody

W dniu 24.11.2023 r.  Prezes Spółki podpisał umowę o dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Oborniki przy ul. Staszica w Obornikach. Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki w kwocie 440.816,20 zł. Kwota pożyczki stanowi […]

Zakończenie prac budowlanych

Dnia 7 lipca 2021 r. zakończone zostały prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko. W ramach inwestycji wykonano ponad 2 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 1 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przykanalikami i tłoczniami ścieków. Koszt budowy kanalizacji wyniósł 3.789.075,04 zł brutto z czego 3.080.548,81 zł pochodziło z […]

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko z rurociągiem tłocznym do miejscowości Urbanie

Projekt: “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko z rurociągiem tłocznym do miejscowości Urbanie” W poniedziałek 3 sierpnia 2020 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. Tomasz Augustyn podpisał umowę z firmą KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglew na realizację inwestycji pn: “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko z rurociągiem tłocznym […]