Konferencja na zakończenie dofinansowanego projektu

W dniu 9 maja odbyła się konferencja kończąca realizowany przez Przedsiębiorstwo projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:   Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków – ul. […]

Ostatnie zadanie w ramach Projektu w trakcie realizacji.

Trwa realizacja ostatniego zadania w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. Z zakresu inwestycji pn.: „Modernizacja wybranych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach” wykonawca dokonał modernizacji pompowni głównej, dostarczył szafy elektryczne i agregat prądotwórczy. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie awaryjności obecnie pracujących urządzeń, a modernizacja systemu elektroenergetycznego pozwoli […]

Ostatnie zadanie w ramach Projektu w trakcie realizacji.

W dniu 30 czerwca 2022 roku podpisana została umowa z wykonawcą na realizację ostatniego zadania w ramach projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. Inwestycja pn.: „Modernizacja wybranych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach” dotyczy modernizacji następujących obiektów: przepompowni głównej ścieków, stacji dmuchaw, rozdzielni głównej wraz z systemem zasilania rezerwowego. […]

Kolejne zwiększenie dofinansowania z Unii Europejskiej

W obecności Burmistrza Obornik Tomasza Szramy, Prezes Zarządu Tomasz Augustyn podpisał umowę na rozszerzenie realizowanego przez spółkę projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”  dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Całkowita wartość projektu wzrosła o dodatkowe 2.395.708,15 zł i obecnie […]

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Na zakończenie przedstawimy film promocyjny przedstawiający w skrócie realizację wszystkich zadań inwestycyjnych.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI OBORNIKI – I ETAP

W miesiącu styczniu zakończone zostały roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki w rejonie ulicy 11 Listopada i ulicy Staszica oraz w miejscowości Uścikowo (obszar objęty aglomeracją). Realizacja robót budowlanych polegała na ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem dróg na obszarze, na którym takiej infrastruktury jeszcze nie było. Łącznie powstało 6.817 […]

Bieżące informacje z realizacji projektu dofinansowanego w ramach Funduszy Europejskich

W ramach podpisanych umów na budowę kanalizacji sanitarnej w Obornikach rejon ul. Staszica oraz w Uścikowie (osiedle domków jednorodzinnych) wybudowano już ponad 4 km sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Pozostało do wybudowania jedynie ok. 2,5 km. sieci kanalizacyjnej oraz 6 sieciowych przepompowni. W rejonie ul. Staszica w Obornikach wykonywane są przewierty pod drogą krajową DK11 natomiast w […]

Dni Otwarte Funduszy Europejskich na Oczyszczalni ścieków w Obornikach!

W dniach 17-18 września Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. W ramach tej inicjatywy na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach przy ul. Obrzyckiej 131, zorganizowano wydarzenie pn. „Oczyszczalnia ścieków bez tajemnic!”. W piątek 17 września obornicką oczyszczalnię odwiedziły grupy szkolne ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. […]

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OBORNIKACH BEZ TAJEMNIC!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. jako beneficjent projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej przystąpiło do ogólnopolskiego programu: DNI OTWARTE Funduszy Europejskich. W ramach przedmiotowej inicjatywy w dniach 17-18 września będzie można zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Obornikach. To właśnie na […]

Bieżące informacje z budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Oborniki.

W dniu 25 czerwca br. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. podpisało umowy z wykonawcami na realizację zadań pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki – ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną” oraz  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją)”. Są to […]