Ostatnie zadanie w ramach Projektu w trakcie realizacji.

Trwa realizacja ostatniego zadania w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. Z zakresu inwestycji pn.: „Modernizacja wybranych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach” wykonawca dokonał modernizacji pompowni głównej, dostarczył szafy elektryczne i agregat prądotwórczy. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie awaryjności obecnie pracujących urządzeń, a modernizacja systemu elektroenergetycznego pozwoli […]

Ostatnie zadanie w ramach Projektu w trakcie realizacji.

W dniu 30 czerwca 2022 roku podpisana została umowa z wykonawcą na realizację ostatniego zadania w ramach projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. Inwestycja pn.: „Modernizacja wybranych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach” dotyczy modernizacji następujących obiektów: przepompowni głównej ścieków, stacji dmuchaw, rozdzielni głównej wraz z systemem zasilania rezerwowego. […]

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Na zakończenie przedstawimy film promocyjny przedstawiający w skrócie realizację wszystkich zadań inwestycyjnych.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI OBORNIKI – I ETAP

W miesiącu styczniu zakończone zostały roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki w rejonie ulicy 11 Listopada i ulicy Staszica oraz w miejscowości Uścikowo (obszar objęty aglomeracją). Realizacja robót budowlanych polegała na ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem dróg na obszarze, na którym takiej infrastruktury jeszcze nie było. Łącznie powstało 6.817 […]

Zakończenie prac budowlanych

Dnia 7 lipca 2021 r. zakończone zostały prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko. W ramach inwestycji wykonano ponad 2 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 1 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przykanalikami i tłoczniami ścieków. Koszt budowy kanalizacji wyniósł 3.789.075,04 zł brutto z czego 3.080.548,81 zł pochodziło z […]

Dni Otwarte Funduszy Europejskich na Oczyszczalni ścieków w Obornikach!

W dniach 17-18 września Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. W ramach tej inicjatywy na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach przy ul. Obrzyckiej 131, zorganizowano wydarzenie pn. „Oczyszczalnia ścieków bez tajemnic!”. W piątek 17 września obornicką oczyszczalnię odwiedziły grupy szkolne ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. […]

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OBORNIKACH BEZ TAJEMNIC!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. jako beneficjent projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej przystąpiło do ogólnopolskiego programu: DNI OTWARTE Funduszy Europejskich. W ramach przedmiotowej inicjatywy w dniach 17-18 września będzie można zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Obornikach. To właśnie na […]

Bieżące informacje z budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Oborniki.

W dniu 25 czerwca br. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. podpisało umowy z wykonawcami na realizację zadań pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki – ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną” oraz  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją)”. Są to […]

Kolejne zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej zostało ukończone.

W dniu 1 września br. dokonano odbioru robót budowalnych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek od oczyszczalni w miejscowości Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni Objezierze”. Jest to kolejna z inwestycji w ramach Projektu wdrażanego przez Obornickie wodociągi pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze […]

Aktualności z realizacji zadania dofinansowanego z Unii Europejskiej.

Od stycznia 2021 roku wykonawca f. „BUD-AN” sp. z o.o. z Kalisza prowadzi roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek od oczyszczalni w miejscowości Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni Objezierze”. Jest to jedna z inwestycji wdrażanego przez Obornickie wodociągi Projektu pn. “Poprawa […]