PWiK w Obornikach Sp. z o.o. chce zlecić dokumentację na budowę biogazowni

Zagospodarowanie osadów ściekowych, oraz zmiana biologii na oczyszczalni ścieków związana z ciągłym rozwojem Oborniki to duże wyzwania jakie w ciągu najbliższego czasu czekają Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.. O tym, że osady ściekowe w dotychczasowym zagospodarowaniu są uciążliwe, nie trzeba przekonywać mieszkańców Obornik, którzy mieszkają w okolicach oczyszczalni ścieków. Dlatego już […]

Wymiany wodomierzy – Oborniki, os. Bielawy i Wybudowanie

Szanowni klienci, informujemy, że Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wymiany wodomierzy, których okres legalizacji dobiega końca. W związku z powyższym stopniowo będziemy wymieniać wodomierze główne w Państwa domach. Wymiana dokonywana jest na koszt Przedsiębiorstwa. Wodomierze służące do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, tzw. podliczniki ogrodowe, wymieniane są  przez klienta na własny koszt, po otrzymaniu informacji o […]

Wymiany wodomierzy w gminie Oborniki

Szanowni klienci, informujemy, że Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wymiany wodomierzy, których okres legalizacji dobiega końca. W związku z powyższym stopniowo będziemy wymieniać wodomierze główne w Państwa domach. Wymiana dokonywana jest na koszt Przedsiębiorstwa. Wodomierze służące do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, tzw. podliczniki ogrodowe, wymieniane są  przez klienta na własny koszt, po otrzymaniu informacji o […]

Zmarł Tomasz Augustyn, były prezes PWiK w Obornikach Sp. z o.o.

Informujemy, że 5 września 2023 r. zmarł Tomasz Augustyn, były prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. . Funkcję prezesa spółki pełnił w latach 2009 r. – 2022 r. W roku 2018 Tomasz Augustyn został radnym Rady Powiatu Szamotulskiego, kandydując z Komitetu Wyborczego Forum – Nowa inicjatywa w okręgu wyborczym Kaźmierz – […]

UWAGA właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z nowymi wytycznymi urzędy gminy muszą skontrolować każde gospodarstwo niepodłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Co więcej, kontrola szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków ma odbywać się regularnie przynajmniej raz na dwa lata. W razie utrudniania lub braku dokumentacji potwierdzającej właściwą gospodarkę ściekami można liczyć się z grzywną nawet do 5 000 zł. Z wejściem w życie nowelizacji ustawy […]

Radni przyjęli WPI

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Obornikach. Radni przyjęli przedłożony najpierw burmistrzowi Tomaszowi Szramie, a następnie Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. na lata 2023 – 2029 r. W minionym roku spółka nie przedłożyła zaktualizowanego WPI, dlatego […]

Od 01.09.2023 r. nowy cennik wywozu nieczystości płynnych.

Z dniem 01.09.2023 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. wprowadza nowy cennik wywozu nieczystości płynnych, wg. którego Gmina Oborniki została podzielona na 4 grupy z różną opłatą stałą za wywóz nieczystości.   Ceny netto (zgodnie z poniższymi tabelami) NIECZYSTOŚCI CIEKŁE BYTOWE Grupa 1 2 3 4 Sołectwo / Miejscowość Oborniki, Objezierze, […]

Wymiany wodomierzy w m. Oborniki, centrum Obornik

Szanowni klienci, informujemy, że Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wymiany wodomierzy, których okres legalizacji dobiega końca. W związku z powyższym stopniowo będziemy wymieniać wodomierze główne w Państwa domach. Wymiana dokonywana jest na koszt Przedsiębiorstwa. Wodomierze służące do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, tzw. podliczniki ogrodowe, wymieniane są  przez klienta na własny koszt, po otrzymaniu informacji o […]

Ponad 540 tys. zł na instalacje fotowoltaiczną

  W styczniu 2023 r. prezes Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Krzysztof Nowacki po przedstawieniu właścicielowi spółki Burmistrz Obornik Tomaszowi Szramie, koncepcji budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 x 50 kw każda w oparciu o środki pozyskane z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, otrzymał zgodę Zgromadzenia Wspólników do rozpoczęcia […]

Ponad 45 tys. zł dofinansowania na kampanię edukacyjną w Gmina Oborniki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. znalazła się wśród dofinansowanych wniosków w ramach Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej. W styczniu spółka przystąpiła do sporządzenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z programem edukacyjnym – „ W Obornikach nowa moda, z kranu płynie czysta woda”. 3 sierpnia 2023 r. zakończyła się procedura oceny […]