Faktury za wodę i ścieki wystawiamy co miesiąc.

Co kwartał kolejne 2 strefy przechodzą z odczytu dwumiesięcznego na miesięczny. Od lipca 2024 r. odczyt miesięczny zostaje wprowadzony dla m. Słonawy, Rożnowo, Marszewiec. Zmiana częstotliwości wystawiania faktur z dwumiesięcznych na jednomiesięczne spowodowana jest: koniecznością ograniczenia strat wody (zasobów wody), przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów ponoszenia opłat dla Wód Polskich za korzystanie z wód, dążeniem do […]

30 lat PWIK w Obornikach Sp. z o. o.

 5 kwietnia 2024 w Centrum Rekreacji Oborniki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. świętowała jubileusz 30 lecia istnienia spółki. Imprezę poprowadził Krzysztof Sroka, a wśród zaproszonych gości byli m.in.: burmistrz Tomasz Szrama, skarbnik gminy Joanna Gzyl. Dla wszystkich gości przygotowana została loteria fantowa, podczas której można było wygrać wiele śmiesznych prezencików. O […]

Spokojnych świąt.

Spokojnych Świąt, życzy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.

Wymiany wodomierzy przez Zakład Instalacyjny Instal Dor Krzysztof Staniecki

Szanowni klienci, informujemy, że Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wymiany wodomierzy, których okres legalizacji dobiega końca. W związku z powyższym stopniowo będziemy wymieniać wodomierze główne w Państwa domach. Wymiana dokonywana jest na koszt Przedsiębiorstwa. Wodomierze służące do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, tzw. podliczniki ogrodowe, wymieniane są  przez klienta na własny koszt, po otrzymaniu informacji o […]

Będzie modernizacja przepompowni ścieków WEŁNA w Kowanówku.

Jedna z dwóch najważniejszych przepompowni ścieków pod rzeką Wełną doczeka się modernizacji. W środę 6 marca prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Krzysztof Nowacki podpisał w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach umowę na jej modernizację z Mirosławem Nowakiem z firmy P.P.H.U. SADEKO, która wygrała postępowanie przetargowe. Przepompownia pod rzeką Wełna ma kluczowe znaczeni dla zlewni […]