...

Od ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy na trzech kontraktach trwają intensywne prace budowlano-montażowe.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach” wykonawca zakończył prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej komór gdzie dopływają ścieki z centrum miasta. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem nowych rurociągów technologicznych wraz z układami pompowymi.

Na kontrakcie “Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową” posadowiono już 25 słupów żelbetowych. We wrześniu rozpoczął się montaż konstrukcji stalowej oraz prace związane z odtworzeniem zniszczonej w trakcie robót nawierzchni pod wiatą.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nieczajnie, Gmina Oborniki” zakończono większość prac związanych z utwardzeniem dróg wewnętrznych, budową zbiornika wód popłucznych oraz ociepleniem budynku. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku polegające na kompleksowej modernizacji technologii uzdatniania wody.

Wszystkie prace na realizowanych kontraktach prowadzone są zgodnie z harmonogramami. Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu to 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.

 

Materiał współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.