Jak przebiega odbiór techniczny przyłączy wodnych i kanalizacyjnych?

Hej, mieszkańcy Gmina Oborniki! 😊👋
Dzisiaj mamy dla Was trochę przydatnych informacji na temat odbiorów technicznych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, które wykonują NASZA ekipa z Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach 🏢💪

Co trzeba zrobić przed rozpoczęciem budowy?
Zanim przystąpicie do budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, musicie uzyskać warunki techniczne, czyli zgodę PWiK w Obornikach Sp. z o.o. na włączenie do sieci. 📄🔗
Kiedy zgłosić odbiór techniczny? 🕒
Zgłoszenia odbioru technicznego dokonuje Inwestor (czyli Wy 😉) w przypadku:
  • Budowy nowego przyłącza do istniejącego lub projektowanego budynku 🏠
  • Rozbudowy istniejącego budynku 🏢
  • Zmiany sposobu użytkowania budynku 🔄
  • Uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 📝
Odbiór może zgłosić Inwestor posiadający tytuł prawny do nieruchomości. Pamiętajcie, że instalacje muszą być w stanie odkrytym – tylko wtedy możemy je właściwie sprawdzić! 👀🔍
Jak zgłosić odbiór?
To proste! Wystarczy, że zadzwonicie do nas od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 pod jeden z poniższych numerów telefonów:
📞 609555993
📞 887159999
📞 612974080
📞 612961502
📞 607601439
Po zgłoszeniu gotowości do odbioru, uzgadniamy termin – nie później niż trzy dni po Waszym zgłoszeniu. 📅🤝
Co dalej?
Na miejscu sporządzimy protokół z odbioru technicznego. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez obie strony, czyli Was i naszego pracownika. To takie proste! 😊
Ważne!
Wodomierz główny montuje nasz uprawniony pracownik. 🚰
Ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się na podstawie dodatkowego wodomierza (podlicznika), który instalujecie na własny koszt. 📉
Po spełnieniu wszystkich warunków:
  • Dział Obsługi Klienta podpisuje umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków,
  • Dział Techniczny wystawi zaświadczenie o wykonanych przyłączach. To dokument, który okażecie w Nadzorze Budowlanym. 🏢📜
Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jesteśmy tu, aby pomóc. Skontaktujcie się z naszym Działem Technicznym – jesteśmy do Waszej dyspozycji! 📞💬