Skrócenie czasu obowiązywania taryfy dla za zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Oborniki na okres 3 lat.

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Obornikach informuje, że zgodnie z  art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) w dniu 13 grudnia 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja (Decyzja PO.RZT.70.99.2023/D/FK) zatwierdzająca taryfę dla za zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Oborniki na okres 3 lat.

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki

Taryfa wejdzie w życie z dniem 21 grudnia 2023 r.

Szczegóły znajdą Państwo w poniżej:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/832588_decyzja-po-rzt-70-118-2021-d3-bs.html

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Cena netto za m3 obowiązująca od 21.12.2023 roku [zł]
Gospodarstwa domowe 4,37
Pozostali odbiorcy 4,39
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Cena netto za m3 obowiązująca od 21.12.2023 roku [zł]
Gospodarstwa domowe 13,75
Pozostali odbiorcy 13,75
Dopłata netto Gminy Oborniki do ceny 1 m3 ścieków [zł]
Gospodarstwa domowe 0,52
Cena netto za m3 obowiązująca od 21.12.2023 roku po uwzględnieniu dopłaty [zł]
Gospodarstwa domowe 13,23