Wymiany wodomierzy w m. Rożnowo.

Szanowni klienci,

informujemy, że Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wymiany wodomierzy, których okres legalizacji dobiega końca.

W związku z powyższym stopniowo będziemy wymieniać wodomierze główne w Państwa domach. Wymiana dokonywana jest na koszt Przedsiębiorstwa.

Wodomierze służące do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, tzw. podliczniki ogrodowe, wymieniane są  przez klienta na własny koszt, po otrzymaniu informacji o upływającym terminie legalizacji.

Państwa obowiązkiem jest umożliwienie wymiany wodomierza głównego. Od dnia 17.10.2023 r. wymieniane będą wodomierze główne w m. Rożnowo.

Aktualnie do wymian wodomierzy upoważniony jest:

  • Pan Patryk Blasiak, tel. kontaktowy 693-916-383 (Przedsiębiorstwo Usługowe Żaneta Blasiak, z siedzibą w Obrzycku, przy ul. Rynek 5/1)
  • Pan Kamil Drasik, tel. kontaktowy 663-466-765 (Przedsiębiorstwo Usługowe Żaneta Blasiak, z siedzibą w Obrzycku, przy ul. Rynek 5/1)