Nowe zadanie dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o.

 Od 1 czerwca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach zaczyna świadczyć usługi dotyczące wywozu nieczystości płynnych. Wcześniej zadanie to realizowała inna spółka gminna PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach. W wyniku rozmów burmistrza Obornik Tomasz Szrama z prezesami Spółek Krzysztofem Nowackim i Sławomirem Harajem w których określono plany rozwoju i wstępne koncepcje nowych inwestycji, postanowiono uporządkować tematycznie zadania jakie realizują.
W poniedziałek 29 maja Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. odkupiło od PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach samochód asenizacyjny, którym od 1 czerwca będzie świadczyć usługi dla mieszkańców Gminy Oborniki.
Dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. to kolejny krok do uporządkowania tematów związanych z przyłączeniami budynków do sieci kanalizacyjnej, tam gdzie to technicznie jest możliwe.