Zamawianie usługi wywozu nieczystości płynnych

Od 01.06.2023 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., będzie można zamówić usługę wywozu nieczysztości płynnych:

  • pod nr telefonu: 691-888-228,
  • za pomocą naszej strony internetowej – zgłoś wywóz nieczystości,
  • wysyłając e-mail na adres: wywozy@pwik-oborniki.pl,

 

aktualny cennik usług wywozu nieczystości płynnych:

 

Wyszczególnienie

Netto

VAT 8%

Brutto

I. Wywóz nieczystości płynnych – teren miasta Oborniki      
a) zbiorniki bezodpływowe do 2,5 m3 – za 1 m3

55,44

4,44

59,88

b) zbiorniki bezodpływowe powyżej 2,5 m3 – za 1 m3

50,16

4,01

54,17

c) przydomowe oczyszczalnie ścieków – za 1 m3

82,22

6,58

88,80

II. Wywóz nieczystości płynnych – teren Gminy Oborniki      
a) zbiorniki bezodpływowe do 2,5 m3 – za 1 m3

57,44

4,60

62,04

b) zbiorniki bezodpływowe powyżej 2,5 m3 – za 1 m3

52,16

4,17

56,33

c) przydomowe oczyszczalnie ścieków – za 1 m3

84,22

6,74

90,96

 

aktualny wniosek o zawarcie umowy:

wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych, zgoda na e-fakturę