Komunikat PSS-E w Obornikach w sprawie jakości wody do spożycia w m. Nieczajna, Wargowo, Górka, Ślepuchowo, Żukowo, Kowalewko, Sepno, Lulin

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Obornikach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nieczajna, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Nieczajna,
Wargowo, Górka, Ślepuchowo, Żukowo, Kowalewko, Sepno, Lulin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach informuje, że przestaje
obowiązywać komunikat z dnia 18 kwietnia 2023 r. z uwagi na polepszenie się jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Obornikach

Beata Kościelska

spec. Iº mikrobiologii

specjalista w dziedzinie epidemiologii