Ostatnie zadanie w ramach Projektu w trakcie realizacji.

Trwa realizacja ostatniego zadania w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. Z zakresu inwestycji pn.: „Modernizacja wybranych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach” wykonawca dokonał modernizacji pompowni głównej, dostarczył szafy elektryczne i agregat prądotwórczy. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie awaryjności obecnie pracujących urządzeń, a modernizacja systemu elektroenergetycznego pozwoli na stabilną pracę całego obiektu. Modernizacja wybranych obiektów pozwoli na zwiększenie przepustowości pompowni głównej oczyszczalni oraz na utrzymanie wysokich parametrów oczyszczania ścieków komunalnych.

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020